Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Vaše odvetvie

Prínosy pre vás

public ad.prinos

Pri plnení požiadaviek klienta sa zameriavame na poskytovanie služieb tak, aby priniesli očakávané výsledky a aby naše riešenie na mieru optimalizovalo všetky prínosy.

Našou ctižiadosťou je dosiahnuť ciele ešte lepšie, než aké boli pôvodne stanovené. Budeme s vami úzko spolupracovať, aby sme porozumeli vašim prevádzkovým nárokom a určili oblasti, v ktorým vám vieme pomôcť dosiahnuť vašich cieľov vo vzťahu k verejných službám, efektivite a hodnote. Zameriavame sa na výsledky, ktoré podporia vaše aktivity a efektivitu vašich zamestnancov.

Medzi hlavné prínosy patrí:

 • Zníženie nákladov podporujúce rozpočtové obmedzenia klienta a preukázanie pomeru hodnota - cena
 • Partner pre facility služby, ktorý prevezme zodpovednosť za všetky záležitosti facility a ktorý disponuje zdrojmi umožňujúcimi poskytovanie facility služieb reagujúcich na široké spektrum rôznych požiadaviek
 • Stabilný partner dodávajúci spoľahlivé kvalitné služby, na ktoré sa užívatelia môžu spoľahnúť
 • Skúsený tím,  ktorý pozná užívateľov majetku a je pripravený podporovať ich činnosť
 • Rýchle reakcie pri nehodách a nových požiadavkách za súčasného zaistenia každodennej prevádzky
 • Splnenie výkonnostných noriem a špecifikácií, pridanie hodnoty poskytovaným službám a využitie skúseností užívateľov
 • Technická odbornosť spolu s investíciami do inovácie. Stála snaha o úspory a kvalitu cestou neustáleho zlepšovania
 • Optimalizácia využitia majetku a priestorov. Využitie technickej odbornosti a premietnutie postupov osvedčených v iných sektoroch s cieľom znížiť náklad y dodanie viacerých služieb za menej peňazí
 • Flexibilita v prispôsobovaní služieb a nákladov zmenám klientovho portfólia, to všetko prostredníctvom modelu s transparentnými nákladmi
 • Zefektívnenie služieb a jednotné kontaktné miesto umožňujúce zmenšenie tímu obsluhy klienta a tým zníženie režijných nákladov
 • Zdroje a skúsenosti potrebné k dlhodobému partnerstvu v oblasti strategického riešenia facility