Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Vaše odvetvie

Preukázanie úrovne kvality služieb

public ad. kvalita sluzieb

ISS je spoločnosťou orientovanou na výsledky a veríme, že klient si praje vidieť merateľný výkon v zmysle zlepšovania kvality, compliance, znižovania nákladov, vysokej miery spokojnosti užívateľov a maximálnej hodnote.

ISS je spoločnosťou orientovanou na výsledky a veríme, že klient si praje vidieť merateľný výkon v zmysle zlepšovania kvality, compliance, znižovania nákladov, vysokej miery spokojnosti užívateľov a maximálnej hodnote. Dbáme o to, aby naše ciele, reportované dáta a KPI boli v súlade s cieľmi klienta, aby dosiahnuté výsledky mali zároveň pozitívny dopad na vaše aktivity.

Naším cieľom je podporiť vaše služby pre občanov dodaním optimálnej hodnoty prostredníctvom facility služieb, ktorých kvalitu budeme sami monitorovať a vyvíjať ďalšie iniciatívy v záujme rozvoja spolupráce s klientom.

Reporting úrovne služieb je založený na dohodntých KPI a zobrazovaný pomocou systému Insight@ISS

  • Zdieľané riadenie zlaďuje ciele ISS s cieľmi klienta a tak zaisťuje zodpovednosť
  • Plány úspor prinášajú zníženie nákladov. Inovatívne riešenia sú zamerané na zvyšovanie efektivity s cieľom priniesť stále zníženie nákladov a lepšie služby
  • Poskytujeme klientom prípadová štúdie, pomocou ktorých vyhodnocujeme jednotlivé scenáre zefektívnenia portfólia, návratnosti investícií, efektivity využitia priestorov a ďalšie úspory
  • Sme vedúcim partnerom v oblasti facility služieb pre zásadné projekty PPP, ktoré menia a modernizujú portfólia klientov cestou realizácie projektov výstavby nových budov za prijateľné ceny