Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Vaše odvetvie

Porozumenie vašim potrebám

public adm. porozumenie

Flexibilita a zdroje

Niektorí klienti od náš žiadajú iba jednu konkrétnu služby, zatiaľ čo iní chcú škálu integrovaných facility služieb. Ďalší klienti potrebujú nové strategické riešenie pre svoj majetok. Táto široká škála potrieb vyžaduje dodávateľa, ktorý je flexibilný, má zodpovedajúce zdroje a víziu.

Zníženie nákladov
Zníženie nákladov je kritickou záležitosťou pre klientov, ktorí sú povinní preukázať, že nakupujú kvalitné služby za čo najnižšie ceny. Pri rozpočtových obmedzeniach sa istota plynúca z pevných cien stáva dôležitou a pokračujúce finančné obmedzenia vyžadujú generovanie ďalších úspor.

Dôvera a bezpečnosť
Bezpečnosť a riadenie rizík sú nevyhnutné pre ochranu citlivých informácií o občanoch a k zaisteniu kontinuity verejných služieb za všetkých podmienok. Pružnosť služieb a objem zdrojov sú kľúčovými vlastnosťami spoľahlivého partnera.

Hospodárnosť
Spoľahlivé služby dodávané osvedčenými metódami sú dôležité, ale nemenej dôležitá je efektivita a hospodárnosť eliminujúca duplikovanie alebo mrhanie zdrojmi, čo zlepšuje kvalitu služieb a zároveň znižuje náklady.

Služby pre rôznorodé portfólia
Mnohí klienti vlastnia rozsiahle portfólio majetku, ktoré zahrňuje rôzne typy budov a rôznorodé skupiny užívateľov. Poskytovateľ faciliy služieb musí disponovať zdrojmi, prítomnosťou v danej lokalite a dostatkom skúseností s poskytovaním správnej úrovne služieb pre každú z lokalít, aby dosiahol optimálneho využitia majetku jeho užívateľa.

Životný cyklus majetku a jeho využitie
Životné cykly je treba optimalizovať za účelom zníženia prevádzkových nákladov a získania čo najlepšej hodnoty z verejného majetku. To zahrňuje riešenie pre efektívne využitie priestoru a možnosti, ako zmenšiť majetkové portfólio, obmedziť náklady na nehnuteľnosti a vygenerovať kapitálové príjmy.

Vzťah
Dobré kontakty s užívateľmi majetku vo všetkých lokalitách sú nevyhnutné a vychádzajú z porozumenia ich potreby podporných služieb a oddanosti hodnotám službe verejnosti. Užívatelia majetku potrebujú služby, ktoré sú ľahko dostupné a ich poskytovatelia pri riešení problémov reagujú rýchlo.

Strategické partnerstvo
Niektorí klienti môžu potrebovať úplne nové riešenie pre svoj majetok vrátane partnerského konzorcia, ktoré by pre klienta navrhlo, vybudovalo a obsluhovalo novo postavené budovy za prijateľných finančných podmienok. Takéto riešenie vyžaduje stáleho partnera so zodpovedajúcimi zdrojmi a schopnosťami, ktorý je pripravený podieľať sa na riziku i zisku.