Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Vaše odvetvie

Naše riešenie

public adm. riesenie

Ako partner sa každému klientovi snažíme navrhnúť a dodať to najvhodnejšie riešenie a vždy k nemu pristupujeme ako k novému a unikátnemu projektu.

Počas dialógu v prvotnej fázy obchodu sme v úzkom kontakte s klientom a starostlivo počúvame, keď nám popisuje svoje potreby, problémy a plány. Tieto poznatky následne využívame k vytvoreniu riešenia a pri ďalšej spolupráci s klientom vo fáze návrhu a implementácie. Po celú dobu spolupráce zostávame flexibilní, prispôsobujeme sa zmenám a upravujeme naše služby na základe klientovej spätnej väzby.
Naším cieľom je vyvinúť a naďalej zlepšovať riešenie, ktoré je pre vaše podnikanie svojou efektivitou optimálne a dostatočne pružné.

Flexibilita
Náš integrovaný model facility služieb poskytuje pružnosť a kontrolu pomocou samostatných tímov pracovníkov ISS. Naše tímy sa začlenia medzi užívateľov v danej lokalite, aby mohli poskytovať služby zamerané na prevádzkové potreby klienta. Vieme rýchlo rozširovať alebo obmedzovať služby na základe rozhodnutia klienta a zmien portfólia.

Zníženie nákladov
Zníženie nákladov kombinujeme s riadením dopytu a metódami zdieľania zdrojov. To nám umožňuje znížiť fixné náklady a poskytovať pružné a hospodárne služby po celú dobu platnosti zmluvy.

Inovácie a pridaná hodnota
Využívame naše investície do inovácií a best practice k neustálemu zlepšovaniu služieb a pridaniu hodnôt. Riadime tak efektivitu, bezproblémovú dodávku služieb, vysokú produktivitu a tímové synergie s cieľom riadiť kvalitu služieb a generovať ďalšie úspory.

Riadenie výkonu
Ciele klienta sú premietnuté do cieľov našich tímov a zamestnancov. Sami monitorujeme náš výkon a poskytujeme klientovi priebežný reporting, prehľad a transparentnosť vo vzťahu k úrovni služieb a nákladom. Tento monitoring realizujeme pomocou nášho business inteligence systému Insight@ISS, ktorý manažérom klienta sprístupňuje informácie našich službách.

Dôvera a bezpečnosť
Naše bezpečnostné protokoly a postupy sú zladené so smernicami klienta. Zavádzame rozsiahle kontroly, na ktoré dohliadame, ktoré auditujeme a presadzujeme.

Partnerstvá
Prístup ISS spočíva v dokonalých službách a zapojení užívateľov majetku, to všetko za podpory tréningu zamestnancov  a veľmi vysokej miery ich retencie. Presadzujeme kontinuitu v orientácii na klienta, znalosti portfólia a vysokých hodnôt úrovne spokojnosti klienta. S klientmi vytvárame partnerstvá za účelom riadenia služieb a zodpovednosti.

Riešenie pre správu majetku a partnerstvá verejného a súkromného sektoru
ISS preukázateľne disponuje zdrojmi, s ktorými môže riadiť partnerstvo privátneho a súkromného sektoru (PPP) vedúce k vytvoreniu celkom nových stratégií v správe majetku. Naše skúsenosti, odbornosť, obchodné schopnosti, finančné možnosti a zdroje sú kľúčovými prvkami pre partnerské konzorciá, ktoré poskytujú služby financovaných riešení pre správu majetku.