Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Vaše odvetvie

Naše hodnoty

public ad.hodnoty

Naše modely zníženia nákladov sú navrhnuté tak, aby dokázali splniť náročné požiadavky kladené verejnými rozpočtami, pričom využívame riešenia súkromného sektoru pretvorené na mieru vašej organizácii vrátane facility nákladov a ich zníženia. Zdieľame verejnú zodpovednosť pri potrebe preukázať pomer hodnota verzus cena.

Sme stabilným a skúseným partnerom so zdrojmi a pokrytím umožňujúcim dodať akúkoľvek kombináciu služieb vo všetkých lokalitách. Náš škálovateľný model je dostatočne pružný, aby sa dal rýchlo prispôsobiť vašim meniacim sa požiadavkám.

Samostatné tímy ISS zaisťujú kontinuitu a plne sa venujú vašim ľuďom, rozumejú vašim očakávaniam a nárokom na podporné služby. Spolupracujeme s vami na vytváraní premysleného pracoviska, lepšieho pracovného prostredia pre vašich zamestnancov a užívateľov a na získaní optimálnej hodnoty vašich aktív.

ISS má zdroje a potrebnú stabilitu, aby mohla byť silným partnerom vo veľkých projektoch súvisiacich s majetkom a riešiť dlhodobejšie záležitosti vášho porfólia.

 

Náš prístup k vašim potrebám

Urobíme všetko pre to, aby sme pochopili, ktoré služby potrebujete, čo definujeme vo vzájomne dohodnutej špecifikácii výstupu. Vytvoríme vám na mieru efektívny model reagujúci na všetky vaše požiadavky a budeme sami monitorovať úroveň našich služieb. Priebežný reporting vám umožní získať kompletný prehľad o našich službách.

Pre všetkých zamestnancov ISS platia presné normy a ciele, aby ich práca bola dôsledná v každom momente. Za naše facility služby prijímame všetku zodpovednosť a naším cieľom je najvyššia kvalita.

Plány služieb sú vytvorené v súlade s vašimi cieľmi, aby boli naše facility služby plne zamerané na podporu činností vašej organizácie. Táto kultúra je aplikovaná zamestnancami ISS, ktorí pre vás pracujú.

Ako váš partner sme zástancami zdieľaného riadenia facility služieb určovaných vašimi potrebami a cieľmi.

Náš kvalitne vyškolený personál dodáva služby, ktoré spĺňajú vaše očakávania a očakávania vašich občanov. Budú sa snažiť chrániť vaše dobré meno a zlepšovať váš verejný obraz.

Zamestnanci ISS rozumejú vašim požiadavkám na korektné jednanie, adekvátne reakcie, poriadok a disciplínu, ktoré služby verejnosti vyžadujú. Naša kultúra bude v súlade s vašimi hodnotami.

Úspora nákladov a zlepšenie kvality služieb vám prinesú výnimočnú hodnotu vo forme facility služieb.

Náš model služieb bude navrhnutý tak, aby optimalizoval úroveň kvality služieb. Naša investícia do inovácie a zdokonalovanie budú využité k proaktívnemu riadeniu hodnoty po celú dobu trvania nášho partnerstva.

Dodáme vám služby a riešenia, ktoré sú vhodné pre vašu organizáciu, od jednotlivých efektívne poskytovaných služieb až po kompletné integrované facility služby alebo celkom nové partnerstvo pre správu majetku.

Disponujeme zdrojmi a skúsenosťami dostatočnými na to, aby sme sa mohli stať vaším partnerom v ktorejkoľvek fáze transformácie.