Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Vaše odvetvie

Prínosy pre vás

zdrav.str.prinos

Pri plnení požiadaviek klienta sa zameriavame na poskytovanie služieb tak, aby priniesli očakávané výsledky a aby na mieru optimalizovali všetky prínosy.

Naším cieľom sú spoľahlivé služby vo vzťahu ku všetkým špecifikovaným štandardom kvality. Budeme s vami spolupracovať tak, aby sme porozumeli vašim konkrétnym požiadavkám a určili oblasti, v ktorých vám môžeme pomôcť pri plnení vašich cieľov pri liečbe pacientov. Zameriavame sa na také výsledky, ktoré posilnia vaše dobré meno a efektivitu vašich zamestnancov.

Hlavnými prínosmi sú:

  • Vyhovenie všetkým hygienickým a zdravotným normám vrátane preukazných testov a záznamov
  • Úspora nákladov v oblasti facility služieb, aby bolo možné inde posilniť rozpočty na liečbu a starostlivosť o pacientov
  • Začlenenie do managementu nemocnice a tímu zdravotného personálu, aby bolo možné realizovať prístup „jedného tímu“ s cieľom poskytovať vynikajúcu zdravotnú starostlivosť
  • Inovatívne riešenia, ktoré zvyšujú kvalitu a zároveň znižujú náklady
  • Poskytovanie služieb prostredníctvom plne vyškolených pracovníkov pri zachovaní stabilných tímov s hlbokými znalosťami nemocničných procesov a bežnej prevádzky
  • Pružné, rýchle a adekvátne reakcie pri riešení požiadaviek, proaktívny prístup a predvídanie situácií, návrh riešení a nielen plnenie príkazov

Efektívne služby údržby budov zaisťujúce plnú funkčnosť všetkých priestorov a vykonávanie príslušných prác bez zbytočných odkladov.