Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Vaše odvetvie

Porozumenie vašim potrebám

zdrav.str.porozumenie


Zotavenie pacientov

Facility služby musia podporovať lekárov v ich snahe poskytovať vynikajúcu zdravotnú starostlivosť svojim pacientom. Každý prvok týchto služieb musí byť navrhnutý tak, aby prispel zaisteniu zdravia či zotaveniu pacienta. V tomto prístupe hrajú významnú rolu upratovacie služby a služby stravovania.

Hygiena
Každý pracovný proces musí byť naplánovaný a realizovaný s veľkým pochopením pre hygienické a bezpečnostné normy  a pre normy v oblasti zdravotnej starostlivosti. Nemocnica je veľmi špecifickým prostredím, ktoré vyžaduje špecifického dodávateľa facility služieb, ktorý uplatňuje zodpovedajúce hygienické normy a kontroly. Metodika upratovacích služieb musí spoľahlivo spĺňať prísne hygienické normy dané pre každú oblasť.

Normy a compliance
Je dôležité, aby boli dohodnuté, realizované, dozorované a doložené veľmi konkrétne a detailné špecifikácie. Upratovacie služby musia spĺňať podrobne popísané normy a predpisy, ktorých cieľom je zabránenie infekcií a zvýšenie šancí na plné zotavenie pacientov. Zdravotné, bezpečnostné a ekologické ciele musia byť splnené a doložené.

Atraktívne stravovanie
Catering musí vedieť ponúknuť atraktívne a vyvážené jedlá, ktoré pacienti chcú jesť, poskytujú vynikajúce výživné hodnoty a majú pozitívny vplyv na zostavenie pacienta. Strava a pitný režim sú kľúčovými faktormi pacientovho zdravia. Dodávateľ cateringu musí úzko spolupracovať s výživovými poradcami nemocnice, aby do plánov stravovania zahrnul tie správne jedlá.

Integrácia tímu
Pracovníci recepcie, vrátnice, bezpečnostnej služby, odvozu odpadu a ďalších služieb musia byť dobre začlenení, aby hladko fungovali ako súčasť širšieho personálu nemocnice. Facility manažéri musia byť v kontakte s nemocničným managementom, aby mohli koordinovať podporné služby v rámci celej prevádzky nemocnice.

Služby pre návštevníkov
Priestory, kde dochádza k styku s návštevami nemocnica, musia poskytovať jasné informácie a účinnú pomoc tak, aby ľudia mohli ľahko nájsť služby alebo miesta, ktoré  potrebujú. Pohyb ľudí po budovách nemocnice musí byť riadený a efektívny.

Správa budov ako podpora pre lekárov
Správa a údržba budov musí byť ohľaduplná voči ostatnému nemocničnému personálu a poskytovať mu podporu. To vyžaduje dobrú spoluprácu so zdravotníckym personálom a administratívou a výbornú synchronizáciu s rozvrhom činnosti nemocnice.

Pripravení reagovať
Facility služby musia byť schopnou a spoľahlivou súčasťou pohotovostného systému nemocnice a mať zamestnancov vyškolených a pripravených k okamžitej reakcii. Činnosti nemocnice musia zostať v chode za každej situácie a facility tímy hrajú vodcovskú rolu pri udržaní prevádzkyschopnosti.