Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Vaše odvetvie

Naše riešenie

zdrav.str. riesenie

Ako partner sa každému klientovi snažíme navrhnúť a dodať to najvhodnejšie riešenie a vždy k nemu pristupujeme ako k novému a unikátnemu projektu.

Počas dialógu v prvotnej fázy obchodu sme v úzkom kontakte s klientom a starostlivo naslúchame, keď nám popisujú svoje potreby, problémy a požiadavky na súlad s normami. Tieto poznatky následne využívame k vytvoreniu riešení a pri ďalšej spolupráci s klientom vo fázy návrhu a implementácie. Po celú dobu spolupráce zostávame flexibilní a upravujeme naše služby na základe klientovej spätnej väzby.

Naším cieľom je zaistiť riešenie, ktoré je svojou efektivitou optimálne pre vašu nemocnicu a ktoré je profesionálne a zamerané správnym smerom.

Jeden tím
Úzka spolupráca s lekármi, výživovými poradcami a ďalším nemocničným personálom je nevyhnutná k porozumeniu ich potrieb vo vzťahu k podporných službám a k možnosti spoločne vytvoriť plán facility služieb. Poskytujeme jednotné kontaktné miesto v sídle klienta pre všetky facility služby, takže naši kolegovia z nemocničného personálu vnímajú naše služby ako ľahko dostupné a rýchle. K odstráneniu akýchkoľvek prieluk medzi facility tímami sú využívané metódy integrácie a racionalizácie a dôraz je kladený na pružnosť, rýchlosť, kvalitu, hospodárnosť a potreby ľudí.

Vyškolený a schopný personál
Tímy skvelo preškolených a samostatných pracovníkov, ktorí zaisťujú všetky služby a majú detailné znalosti vo vzťahu ku klientovi, pacientom, návštevníkom, zdravotníckemu personálu a ďalším tímom, budovám či majetku. Môžeme sa pochváliť vysokou mierou retencie zamestnancov, ktorá nám umožňuje uchovať ich znalosti a odbornosť.

Zaistenie compliance
Robustný systém pre zaistenie compliance v oblasti konkrétnych noriem týkajúcich sa hygieny, upratovania, zdravia a bezpečnosti, kvality a ekológie. Preukázanie súladu s týmito normami prostredníctvom systematických kontrol, záznamov a auditov.

Stravovanie a výživa
Porozumenie možnostiam podpory zotavenia pacienta prostredníctvom cateringových riešení, ktoré sa zameriavajú na výživu a pitný režim, atraktivitu jedál, pružné servírovacie doby, špeciálne diéty a doplnky stravy. Úzka spolupráca s výživovými poradcami pri navrhovaní najvhodnejšieho stravovania. Zhromažďovanie spätnej väzby pacientov s cieľom zlepšovať ponuku stravy.

Zníženie nákladov
Garancia úspor, ktoré povedú k zníženiu nákladov. Ďalšie úspory realizované v priebehu spolupráce premietnutím osvedčeným postupov ISS naprieč odvetviami. Hospodárnosť a neustále zlepšovanie sa opierajú o naše investície do vývoja a výskumu, centier excelencie a znalosti fór.

Optimalizácia v nemocnici
Plánovanie pracovných postupov sa uskutočňuje tak, aby všetky zariadenia a majetok nemocnice boli využívané optimálne za účelom splnenia nárokov na starostlivosť o pacienta. Pracujeme ako integrovaný riadiaci tím plánujúci dodávku služieb tak, aby každé oddelenie mohlo fungovať a zároveň účelne využívalo svoj majetok.

Flexibilita a kontrola
Náš model a fakt, že na služby v zdravotníctve nenajímame subdodávateľov, nám dávajú plnú kontrolu nad celým procesom dodávky a úrovne facility služieb. Náš model je škálovateľný a môžeme naše služby prispôsobiť podľa meniacich sa priorít a potrieb.

Inováciami k pridanej hodnote
Zhodnotenie globálnych investícií ISS do inovácie a best practice, najmä prostredníctvom našej metódy ´Cleaning Pathway´, prípravy jedál, údržby budov a kritických systémov.