Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Vaše odvetvie

Naše hodnoty

zdrav.stra. hodnoty

Cítime sa zainteresovaní na potrebách lekárov a procese zotavenia pacientov. Naše tímy sú výborne vyškolené a náš model dodávky služieb zaručuje stabilitu a kontinuitu. Začleňujeme sa do tímu personálu starajúceho sa o pacientov, aby naša spolupráca bola efektívna a aby sme poskytovali tie správne facility služby, ktoré vytvoria zázemie pre zdravotnícke služby.

Ponúkame skúsenosti, expertné znalosti a zabezpečenie zhody so všetkými normami formou dodávky kľúčových služieb od upratovacích prác cez prípravu jedál, činnosť recepcie až po bezpečnosť a údržbu budov. Naše bezkonkurenčné ceny, zníženie nákladov a inovatívne obchodné modely sa opierajú o transparentné účtovníctvo a zodpovednosť voči verejnosti.

Náš prístup k vašim potrebám

Budeme s vami úzko spolupracovať, aby sme porozumeli vašim požiadavkám, ktoré následne definujeme v detailnej špecifikácii služieb. Sami budeme monitorovať náš výkon a poskytneme priebežný reporting, aby ste mali prehľad o úrovni našich služieb.

Všetci zamestnanci ISS majú stanovené ciele a normy tak, aby sa nimi riadili vo všetkých momentoch poskytovania služieb. Za facility služby preberáme plnú zodpovednosť a naši zamestnanci sa budú snažiť zabezpečiť najvyššiu kvalitu.

Náš servisný plán bude starostlivo zladený s vašimi požiadavkami na poskytovanie zdravotníckych služieb. Táto kultúra bude našim zamestnancom neustále komunikovaná, aby ju bezo zvyšku aplikovali.

Budeme pracovať ako súčasť vášho tímu a dbať, aby ste dosahovali vynikajúcej úrovne vašich zdravotníckych služieb.

Môžete sa cítiť úplne bezpečne s vedomím, že náš skvelo vyškolený tím poskytuje služby, ktoré spĺňajú vaše očakávania. Títo ľudia zdieľajú vaše ciele vo vzťahu k zdraviu pacientov a zaisteniu čo najlepšieho prostredia pre vás a vašich pacientov.

Naši zamestnanci chápu potrebu kultúry, ktorá prináša starostlivosť i profesionalitu.

Budeme s vami spolupracovať na ochrane zdravia pacientov a pozitívne podporovať ich zotavenie.

Využijeme naše skúsenosti a znalosti z oblasti zdravotníctva k tomu, aby sme poskytli tie správne služby, čo prispeje k vynikajúcej úrovne zdravotnej starostlivosti.

Facility služby dodávané vo vynikajúcej kvalite a zníženie nákladov vám prinesú výnimočnú hodnotu. 

Riešenie služieb bude navrhnuté tak, aby presne zodpovedalo vašim konkrétnym potrebám a bude mať potenciál naše služby naďalej zlepšovať a rozširovať.