Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Vaše odvetvie

Porozumenie vašim potrebám

business porozumenie potrebam

Stratégia vo vzťahu k nehnuteľnostiam

V dobe rýchlych zmien je nevyhnutné, aby sme ako poskytovateľ facility služieb zapojili do zmien v podnikaní klienta a vedeli nachádzať tie správne pružné riešenia, ktorými by sme proces zmeny podporili. Tento prístup má svoj počiatok v plnom zladení facility služieb s klientovou stratégiou a obchodnými cieľmi vo vzťahu k jeho nehnuteľnostiam.

Kritické aktíva
Obchodné aktivity klienta prebiehajú prakticky vo všetkých jeho budovách, čo z nich činí kritické aktívum. Poskytovateľ facility služieb tak musí služby v daných lokalitách vlastniť a riadiť príslušné riziko. Aby zaistil kontinuitu klientovho podnikania.

Globálny dosah a zladenie služieb
Mnohí klienti hľadajú globálne alebo regionálne riešenie vo forme facility služieb jednotných a zladených v rámci rozsiahleho územia. Dodávatelia tak musia disponovať príslušnými zdrojmi, aby mohli zaistiť služby vo všetkých regiónoch vrátane rozvojových trhov.

Ochrana obchodnej značky
Dobré meno je potrebné chrániť a ďalej posilňovať a zároveň zaistiť dodržiavanie legislatívy danej krajiny a splnenie očakávania verejnosti. To zahrňuje zladenie hodnôt a noriem a programov spoločenskej zodpovednosti.

Úspora nákladov
Pri zvažovaní stratégií outsourcingu je úspora nákladov jednou z ústredných tém a dodávatelia musia predstaviť také modely služieb, ktoré úspory garantujú. Klienti tak bežne očakávajú transparentnosť nákladov, cien a výkonnostných úrovní. Klienti potrebujú mať prehľad o tom, ako sú riadené náklady, aby mohli uskutočňovať rozhodnutia vedúce k ďalším úsporám počas trvania zmluvného vzťahu.

Úspora energií 
Zvyšovanie cien energií je v súčasnosti hlavná príčina nárastu priamych nákladov, takže dodávatelia facility služieb musia ponúknuť účinné riešenie znižujúce spotrebu energií a tým i nákladov. Je to kľúčová oblasť úspor predovšetkým u klientov, ktorí hľadajú, ako rýchle opatrenia znamenajúce úspory, tak aj dlhodobejšie programy prinášajúce trvalé riešenia.

Zefektívnenie
Výsledkom outsourcingu musí byť racionalizácia zložitých dodávateľských reťazcov a úrovní riadenia s cieľom znížiť náklady, uľahčiť prístup klienta k službám a urýchliť ich dodanie. Jasných očakávaním v tomto smere sú jednotné kontaktné miesto, zefektívnené procesy dodávky služieb, jasne vymedzené zodpovednosti a jasne definované očakávania.

Orientácia na vlastne podnikanie
Úplne základným aspektom je zbavenie zamestnancov klienta všetkých povinností vo vzťahu k facility managementu a ich uvoľnením pre klientove hlavné aktivity. Je potrebné, aby podporné služby boli v plnej zodpovednosti schopného, spoľahlivého a dôveryhodného partnera a aby sa užívatelia služieb mohli plne venovať vlastným klientom a stratégiám rozvoja firmy.

Odbornosť v oblasti facility 
Dodávateľ facility služieb musí byť schopný ponúknuť preukázateľné skúsenosti a vynikajúce výsledky v oblasti facility a schopnosť neustálej inovácie, ktorá zaistí udržateľnú efektivitu, kvalitu a hospodárnosť. Tieto skúsenosti musia ísť ruka v ruke s pružnosťou a flexibilitou pri rýchlej adaptácii na zmeny v obchodnej stratégii a portfóliách aktív.