Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Vaše odvetvie

Naše hodnoty

business hodnoty

Naše hodnoty spočívajú v dôraze na pochopenie a podporu vašej stratégie a úspechu. Dodávame riešenie predstavujúce výraznú pozitívnu zmenu v miere spokojnosti klienta a kvalitnej facility služby podporujúcej vaše hlavné podnikateľské aktivity. Náš servisný model je pružný a škálovateľný a navrhnutý tak, aby sa služby a náklady dali ľahko prispôsobiť aktuálnym zmenám vo vašom portfóliu.

Máme k dispozícii vysoko výkonné a motivované tímy, ktoré majú našu podporu vo forme stálych investícií do inovácie a zdieľaní znalostí naprieč regiónmi, výsledkom čoho je excelencia našich služieb a ich neustále zdokonaľovanie. Aplikujeme účinný risk management, aby sme mali k dispozícii nevyhnutné aktíva a zaručili, že vaše obchodné aktivity nie sú narušené.

Podporujeme partnerský štýl spolupráce s dôrazom na vytváranie hodnôt pre vás ako klienta a vašich zamestnancov ako užívateľov našich služieb.

Náš prístup k vašim potrebám

Navrhujeme služby na základe vašich konkrétnych potrieb a požiadaviek. Sami budeme monitorovať náš výkon a priebežne vás o ňom informovať tak, aby ste mali o všetkom dokonalý prehľad.

Pre všetkých zamestnancov ISS platia presné normy a ciele, aby ich práca bola dôsledná v každom momente. Za naše facility služby prijímame všetku zodpovednosť a naším cieľom je najvyššia kvalita.

Plány našich služieb pre klienta budú v úzkom súlade s vašimi strategickými a prevádzkovými cieľmi, aby sme tak jednoznačne podporili úspech vášho podnikania. Tento prístup bude neustále komunikovaný a zdôrazňovaný zamestnancom ISS, ktorý pre vás budú pracovať.

Facility služby budeme riadiť spoločne s vami ako zodpovedný partner. Vaše meniace sa potreby budú inšpirovať naše inovácie, ktoré umožnia prispôsobiť sa tempu zmien.

Náš dobre preškolený personál bude poskytovať služby, ktoré spĺňajú vaše očakávania. Títo ľudia budú zdieľať vaše snahy chrániť vašu obchodnú značku a pomôžu zaistiť bezpečné a hospodárne prostredie pre vašich zamestnancov a zákazníkov.

Naši zamestnanci rozumejú vašim nárokom vo vzťahu k servisnej kultúre, ktorá je štruktúrovaná, disciplinovaná a profesionálna.

Kombináciou garantovaných úspor nákladov a zvýšenia kvality služieb dosiahneme výnimočné hodnoty v oblasti facility služieb.

Náš model služieb bude navrhnutý tak, aby presne zodpovedal vašim požiadavkám a optimalizovať štandardy kvality služieb.

Naše investície do zdokonaľovania našich služieb budú viesť k aktívnemu riadeniu hodnôt počas celého nášho pracovného partnerstva.

Budeme s vami spolupracovať na určení vašich konkrétnych prevádzkových potrieb a výsledné riešenie prispôsobíme požiadavkám na vysokú bezpečnosť minimalizácie rizík a plynulosť vášho podnikania.

Poskytujeme služby, ktoré spoluvytvárajú také pracovné prostredie, ktoré potrebujete k optimalizácii výkonu vašich zamestnancov.