Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Vaše odvetvie

Preukázanie úrovne kvality služieb

industry kvalita sluzieb

ISS je spoločnosťou orientovanou na výsledky a veríme, že klient si praje vidieť merateľný výkon v zmysle zlepšovania kvality, compliance, znižovania nákladov, vysokej miery spokojnosti užívateľov a maximálnej hodnoty

Dbáme o to, aby naše ciele, reportované dáta a KPI boli v súlade s cieľmi klienta, aby výsledky, ktoré dosahujeme, mali zároveň pozitívny dopad na vaše podnikanie. Naším cieľom je podporovať vás pri tvorbe hodnôt tak, že vám dodáme optimálne facility služby, ktorých hnacou silou je náš vlastný monitoring kvality a ďalšie iniciatívy v oblasti rozvoja spolupráce s klientom.

  • Merateľné zlepšenie v kvalite služieb, dobe reakcie a miere spokojnosti klienta preukázané na základe priemeru ku KPI
  • Znižovanie nákladov na služby
  • Pružné riešenia facility služieb a pružný obchodný model
  • Schopnosť ISS poskytnúť model integrovaných facility služieb, ktorý optimalizuje tímové synergie a efektivitu
  • Hodnota Net Promoter Scores v horných 10%