Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Vaše odvetvie

Porozumenie vašim potrebám

industry porozumenie

Integrácia

Tímy facility služieb integrované s tímami vo výrobe, aby zaistili podporu kľúčových výrobných procesov. Spolupráca s vedením výroby ako „jeden tím“ pri plánovaní celej prevádzky a optimalizácii výsledkov. Prevziať zodpovednosť za všetky úlohy facility podpory a umožniť tak zamestnancom klienta sústrediť sa na výrobu.

Flexibilita
Schopnosť poskytovať celý balík facility služieb, od špecialistov upratovania po údržbu budov, bezpečnosť, recepciu a catering. Zdroje a schopnosti umožňujú zareagovať na akúkoľvek situáciu. Schopnosť rýchlo rozšíriť alebo obmedziť naše služby podľa potreby.

Schopný personál
Disponujeme vyškoleným personálom so schopnosťami poskytovať vynikajúce podporné služby. Ľudia s tými pravými schopnosťami a prístupom, ktorým je možné zveriť celú škálu služieb pre rôzne lokality s dôverou, že budú dodané efektívne. Vysoko výkonné tímy, ktoré vždy spĺňajú svoje KPI.

Splnenie požiadaviek na zdravie a bezpečnosť
Dodržanie všetkých postupov spojených so zdravím a bezpečnosťou pri práca a prispievanie k bezpečnosti pracovísk. Prispôsobenie sa systémom riadenia bezpečnosti na pracovisku vrátane komunikácie personálu, kontrol a záznamov.

Kontroly plnenia ekologických noriem
Vyhovenie ekologickým predpisom, najmä vo vzťahu k zodpovednému riadeniu odpadového hospodárstva. Prispievanie k stratégii, zníženie uhlíkovej stopy a detailný reporting ekologických opatrení. Dodanie riešení pre riadenie spotreby energií, ktoré zaistí zníženie nákladov energie a zníženie uhlíkovej stopy.

Zníženie nákladov
Zníženie nákladov na facility služby ako súčasť zmluvy. Podpora iniciatív vedúcich k ďalším úsporám nákladov v každom roku zmluvného vzťahu. Spolupráca s výrobnými tímami pri hľadaní synergie v oblasti podporných služieb, ktoré znížia výrobné náklady. Transparentné obchodné zmluvy a reporting nákladov na služby.

Lepšie pracovné prostredie
Vytvorenie vynikajúceho pracovného prostredia pre zamestnancov klienta, ktoré bude atraktívne a pomôže udržať vysoko kvalifikovaných ľudí. Ponuka hospodárnych riešení vedúcich k zlepšeniu facility služieb v jednotlivých lokalitách a zefektívnení využitia priestorov, aby bolo možné z nich získať čo najviac.