Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Vaše odvetvie

Naše riešenie

industry riesenie

Ako partner sa každému klientovi snažíme navrhnúť a dodať to najvhodnejšie riešenie a vždy k nemu pristupujeme ako k novému a unikátnemu projektu.

Počas prvotnej fázy obchodu sme v úzkom kontakte s klientom a starostlivo počúvame, keď nám popisuje svoje potreby, problémy a ambície. Tieto poznatky následne využívame k vytvoreniu riešení a pri ďalšej spolupráci s klientom vo fáze návrhu a implementácie. Po celú dobu spolupráce zostávame flexibilní, prispôsobuje sa zmenám a upravuje naše služby na základe klientovej spätnej väzby. Naším cieľom je vyvinúť a ďalej vylepšovať riešenia, ktoré je svojou efektivitou pre vás optimálne a tiež dostatočne pružné.

Integrácia
Zameriavame sa na podporu vášho výrobného procesu, optimalizáciu hospodárnosti a efektivity nákladov. Podporujeme metódu plánovania služieb, rozvojového plánu klienta a aktualizácie SLA spojenými manažérskymi tímami. Synchronizujeme naše služby so zmenovými programami klienta a prispôsobujeme im facility riešenie.

Flexibilita
Náš model je pružný a škálovateľný, takže sa dá ľahko prispôsobiť zmenám v potrebách klienta. Rýchlo upravíme intenzitu služieb a môžeme pridať alebo ubrať facility služby krátko po obdržaní požiadavky. Naše tímy sú prispôsobivé a môžu pridať hodnotu plnením odborných technických zadaní, aby podporili úspešné dokončenie produkcie výrobku.

Schopný personál
Vďaka kombinácii školenia zručností, zoznámenia sa s prostredím klienta a s jeho prioritami je náš personál dobre oboznámený s vašimi potrebami v konkrétnych lokalitách. Podporujeme univerzálnosť, takže naši zamestnanci vedia vykonávať celú škálu činností a tak zaistiť flexibilitu a efektivitu. Dbáme na to, aby náš personál facility služby vlastnil a aplikujeme riadenie výkonu, aby sme dosahoval vysokej úrovne našich služieb.

Zdravie, bezpečnosť a splnenie ekologických noriem
Zavádzame osvedčené systémy riadenia zdravia a bezpečnosti pri práci a dávame ich do súladu s procesmi klienta, aby sme zaistili účinné opatrenia na pracovisku. Posilňujeme účinnosť týchto systémov neustálou komunikáciou, štandardizovanými postupmi, školením, dohľadom, záznamami a auditmi.

Úspora nákladov
Naša garancia úspor prináša istotu zníženia nákladov. O úspory usilujeme prostredníctvom zlepšovacích tímov v lokalitách klienta, aplikáciou six sigma a využívaním inovácií zhromaždených zo všetkých projektov ISS. Náklady sú pre klienta transparentné vďaka nášmu business intelligence systému Insight@ISS.

Lepšie pracovné prostredie
Podporujeme snahy klienta o prilákanie a udržanie najlepších zamestnancov. Spolupracujeme s vašimi zamestnancami – užívateľmi služieb, aby sme porozumeli ich prioritám a prispôsobili im naše služby. Prinášame vynikajúce pracovné prostredie zavádzaním lepšej organizácie pracovných priestorov a optimalizáciou systémov správy budov. Významným zlepšením kvality stravovania cielime na vysokú mieru spokojnosti užívateľov.

Výkon
Ciele, na ktorých sa dohodneme s klientom, sú premietnuté do cieľov personálu a tímu ISS. K riadeniu výkonu a vysokej produktivity používame systém KPI. Priebežne prihliadame k výsledkom prieskumu spokojnosti klienta a používame ich pre neustále zlepšovanie našich služieb. Pre všetky lokality stanovíme úroveň best practice ako štandard a monitorujeme ich formou benchmarkingu a auditov kvality. Meriame výsledky našej práce, aby sme preukázali tvorbu hodnôt.

Inovácie a pridaná hodnota
Neustále zlepšovanie služieb je možné vďaka spoločným inovačným komisiám, centrám excelencie, špecializovaným odborníkom ISS a investíciám do vývoja a výskumu. Vplyvy inovácií na kvalitu služieb a úsporu nákladov sú pozorne sledované. ISS svojim klientom ponúka partnerstvo pre dlhodobú tvorbu hodnôt.