Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Vaše odvetvie

Naše hodnoty

industry hodnoty

Využívame naše schopnosti poskytovať služby a náš flexibilný model k podpore individuálnych potrieb klienta a jeho vlastných aktivít. Začleňujeme sa do riadiacich tímov klienta, aby sme si boli istí, že naše služby sú plne synchronizované s vašimi výrobnými procesmi a potrebami užívateľov. To sa nám darí vďaka aplikácii nákladového modelu zameraného na poskytovanie optimálnej hodnoty.

Preberáme starostlivosť o vašich zamestnancov, aby sme vám umožnili sústrediť sa na vytváranie hodnôt. Konáme tak cestou stálej garancie vďaka efektívnemu riešeniu orientovanému na zdravie a bezpečnosť pri práci.

 

Náš prístup k vašim potrebám

Budeme s vami úzko spolupracovať, aby sme porozumeli vašim požiadavkám, čo definujeme v detailnej špecifikácii služieb. Sami budeme monitorovať náš výkon a poskytneme priebežný reporting, aby ste mali prehľad o úrovni služieb.

Pre všetkých zamestnancov ISS platia presné normy kvality a doby reakcie na požiadavku, aby ich práca bola dôsledná v každom momente. Za naše facility služby prijímame všetku zodpovednosť a cieľom našich zamestnancov je najvyššia kvalita.

Plány našich služieb budú v úzkom súlade s vašimi obchodnými cieľmi, aby tak jednoznačne podporili úspech vášho podnikania. Tento prístup bude neustále komunikovaný zamestnancom ISS, ktorí ho budú plne aplikovať.

Budeme s vašimi zamestnancami spolupracovať ako jeden tím so záujmom o váš úspech a zbavíme ich činností spojených s facility službami.

Náš technicky zručný personál je vyškolený a koučovaný tak, aby splnil vaše náročné požiadavky. Naši ľudia zdieľajú vaše ciele pre oblasť zručností, spoľahlivosti a dôslednosti.

Naši zamestnanci rozumejú vašej potrebe servisnej kultúry, ktorá vašim ľuďom prináša kvalitu.

Náš robustný systém pre riadenia zdravia a bezpečnosti pri práci bude zladený s vašimi internými predpismi a postupmi. Budeme sa podieľať na kontrolách plnenia bezpečnostných a ekologických noriem, efektívne ich riadiť a s presnosťou zaznamenávať.

Rovnako ako sa vaše podnikanie vyvíja a mení, aj my budeme prispôsobovať naše facility služby, aby sme udržali krok s vašimi novými požiadavkami a poskytovali vám pružnú podporu prostredníctvom flexibilného nákladového modelu.