Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Vaše odvetvie

Prínosy pre vás

obchod prinos

Pri plnení požiadaviek klienta sa zameriavame na poskytovanie služieb tak, aby priniesli očakávané výsledky a aby naše riešenie na mieru optimalizovalo všetky prínosy.

Našou ctižiadosťou je dosiahnuť ciele ešte lepšie, než aké boli pôvodne stanovené. Budeme s vami úzko spolupracovať, aby sme porozumeli hodnotám vašej značky, profilu vašich zákazníkov a strategickému obchodnému plánu, aby sme mohli identifikovať oblasti, v ktorých vám vieme pomôcť dosiahnuť vaše ciele vo vzťahu k novým trhom, rastu a lojalite kupujúcich. Výsledky, na ktoré sa zameriavame, posilnia vašu obchodnú značku, kvalitu a skúsenosť kupujúcich.

Hlavnými prínosmi sú tie nasledujúce:

  • Schopný dodávateľ FM, ktorý zefektívňuje a poskytuje všetky podporné služby tak, aby sa personál obchodu mohol venovať zákazníkom a predaju
  • Riešenie smerujúce k vylepšeniu obchodných miest a lepšie skúsenosti kupujúcich
  • Nižšie náklady na facility služby
  • Zníženie spotreby energií
  • Splnenie hygienických noriem v priestoroch s potravinami
  • Štandardy upratovania najlepšie vo svojej triede vrátanie inovácie použitých metód a čistiacich prostriedkov s cieľom priniesť zlepšenie a znížiť náklady
  • Plánovanie integrovaného prístupu k FM službám spolu s managementom klienta s cieľom podporiť klientove vlastné obchodné aktivity