Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Vaše odvetvie

Preukázanie úrovne kvality služieb

obchod kvalita sluzieb

ISS je spoločnosťou orientovanou na výsledok a veríme, že naši klienti si prajú vidieť merateľný výkon v zmysle zvyšovania kvality, znižovania nákladov, vyššej spokojnosti užívateľov a maximálnej hodnoty.

Dbáme o to, aby naše ciele, reportované dáta a KPI boli v súlade s cieľmi a compliance klienta, aby dosiahnuté výsledky mali zároveň pozitívny dopad na vaše podnikanie.

Naším cieľom je podporovať vás pri tvorbe hodnôt tak, že vám dodáme optimálnu hodnotu vo forme facility služieb, ktorých hnacou silou je náš vlastný monitoring kvality a naše ďalšie iniciatívy v oblasti rozvoja spolupráce s klientom.

Poskytujeme:

  • Skvelú históriu dodávok FM služieb maloobchodným  i veľkoobchodným klientom
  • Tímovú kultúru „bez chýb“ vo vzťahu ku kontrolám kvality u všetkých služieb a najmä  u upratovacích služieb
  • Vysoký výkon oproti KPI pre kvalitu služieb, dobu reakcie a mieru spokojnosti kupujúcich/užívateľov
  • Zníženie nákladov na služby a hľadanie ďalších úspor
  • Flexibilní riešenie služieb so škálovateľným modelom pre podporu zmeny a rastu