Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Vaše odvetvie

Porozumenie vašim potrebám

obchod porozumenie potrebam

Jednoduchosť a rýchla reakcia

Jeden dodávateľ facility služieb v sídle klienta, jednotné kontaktné miesto pre všetky podporné služby. Úzka spolupráca s manažérmi obchodov a personálom a poskytovanie proaktívnych riešení pri požiadavkách na služby. Predvídanie neočakávaných situácií a pripravenosť učiniť tie správne kroky.

Vzhľad obchodu a skúsenosť kupujúceho

Aktívna podpora personálu obchodu formou zaistenia vysoko kvalitného prostredia v interiéru obchodu a vynikajúce skúsenosti pre kupujúcich. Jasné porozumenie štandardom značky s vynikajúcimi upratovacími službami, osvetlením a prezentačným vybavením.

Zodpovednosť za facility management

Skúsený a schopný dodávateľ facility podpory, ktorý personálu obchodu umožní sústrediť sa na ich hlavnú činnosť – starostlivosť o kupujúcich, zákaznícky servis a predaj. Zodpovedný prístup k vlastníctvu facility úloh a poskytovanie tých správnych služieb. Hľadanie spôsobov ako zvýšiť štandardy a znížiť náklady.

Excelencia vo facility managemente

Zaistenie vysokej úrovne v kľúčových oblastiach – prístup pre kupujúcich za každého počasia, vzhľad zvonka, upratovanie, osvetlenie, teplota, splnenie hygienických noriem tam, kde sa pripravuje jedlo, organizácia obchodu / prezentácia tovaru a zabezpečenia. Správa budovy, ktorá chráni a predlžuje životnosť vystaveného tovaru.

Úspora nákladov

Ponuka garantovaných úspor už od začiatku. Spolupráca na zefektívnení služieb a procesov s cieľom realizovať ďalšie úspory v priebehu zmluvného vzťahu. Podpora ziskovosti každého obchodu a konkurencieschopnosti klienta v danom sektore vôbec.

Úspory energie

Schopnosť zaviesť riešenie pre riadenie spotreby energií, ktoré znížia spotrebu a tým náklady na energie. Súlad s predpismi a stratégiou klienta v oblasti zníženia uhlíkovej stopy.

Ekológia

Efektívne a zodpovedné odpadové hospodárstvo vedúce k ochrane dobrého mena značky a firmy. Zaistenie preukázateľného splnenia príslušných noriem s miestnymi nariadeniami a normami pre dané odvetvie.

Inovácie

Dodávateľ FM, ktorý investuje do inovácie a zavádza zlepšenie a pridanú hodnotu do upratovania, bezpečnosti, boja proti škodcom a údržby budov. Inovácie, ktoré zvyšujú kvalitu obchodného miesta a skúsenosť kupujúcich za súčasného znižovania nákladov.