Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Vaše odvetvie

Naše riešenie

retail riesenie

Ako partner sa každému klientovi snažíme navrhnúť a dodať to najvhodnejšie riešenie a vždy k nemu pristupujeme ako k novému a unikátnemu projektu.

Počas dialógu v prvotnej fáze obchodu sme v úzkom kontrakte s klientom a starostlivo počúvame, keď nám popisujú svoje potreby, problémy a ambície. Tieto poznatky následne využívame k vytvoreniu riešenia a pri ďalšej spolupráci s klientom vo fáze návrhu a implementácie. Po celú dobu spolupráce zostávame flexibilní a upravujeme naše služby na základe klientovej spätnej väzby. Naším cieľom je vyvinúť a ďalej vylepšovať riešenie, ktoré je svojou efektivitou optimálne pre vaše podnikanie a dostatočne pružné.

Poskytovateľ integrovaných facility služieb

Sme starostliví pri snahe o pochopenie potrieb klienta a jeho vízie úspechu obchodnej značky. Sme zástancami integrácie riadenia s cieľom optimalizovať účinok nášho modelu integrovaných facility služieb so svojou jednoduchosťou pre užívateľa a s jediným dodávateľom podporných služieb v danej lokalite. Spoločné riadenie a zapojenie key account manažérov ISS má za cieľ prekonať očakávania klienta.

Tímové synergie

Facility manažéri ISS sú dislokovaní v lokalitách klienta, aby mohli všetky služby riadiť a koordinovať. Náš univerzálny personál vytvára synergie medzi jednotlivými službami, čím je dosiahnutá vysoká produktivita a efektivita.

Proaktívne riešenie a rýchla podpora 

Spolupracujeme s tímami klienta na vytvorenie riešení na mieru, ktoré optimalizujú využitie jednotlivých obchodov a ďalšieho majetku. Náš integrovaný helpdesk umiestnený u klienta a fungujúci v režime 24/7/365 zaručuje, že poskytneme okamžitú podporu v naliehavých situáciách. Monitorujeme a reportujeme KPI vo vzťahu k dobe reakcie, aby sme sa neustále zlepšovali.

Excelencia FM

Aby sme poskytovali služby najlepšie vo svojej triede, aplikujeme naše skúsenosti so sektorom maloobchodu a veľkoobchodu a tiež naše best practice štandardy. Upravujeme a navrhujeme postupy podľa požiadaviek a špecifikácií klienta. Model facility služieb je vyvíjaný na mieru v spolupráci s klientmi, aby bola zaistená implementácia tých najlepších postupov naprieč trhmi a regiónmi.

Skúsenosti kupujúcich a dostupnosť

Zaistíme, aby kupujúci i užívatelia mali prístup do obchodu v každom okamžiku a aby obchody i ďalšie priestory boli atraktívne, čisté a dobre udržiavané. Poskytujeme zodpovednú podporu predajným činnostiam prostredníctvom dodania regálov, dobrého osvetlenia a kontroly teploty.

Úspora nákladov

Poskytujeme garanciu úspor a prinášame ďalšie šetrenie vďaka efektivite služieb po celú dobu zmluvného vzťahu, čo je súčasťou celkovej stratégie vytvárania hodnoty, ktorá zahrňuje zvyšovanie kvality služieb a pridanú hodnotu. Pre identifikáciu ďalších činností vedúcich k úsporám používame transparentný reporting nákladov.

Úspory energie
Inovatívny centrály systéme monitoringu správy budov k sledovaniu hodnôt spotreby energií, teploty v budove a doby chodu vzduchotechniky. Tieto dáta sa následne používajú k identifikácii možnosti úspory energií a tým výrazných úspor pre klienta.

Inovácie

Efektívnejšiu ochranu skladovacích priestorov zaistí riešenie ISS pre interný bezpečnostný kamerový systém. Ten sa taktiež využíva k flexibilnému a univerzálnemu využitiu personálu, pretože sa vďaka nemu môžu pracovníci presúvať tam, kde je ich treba. Inovácie ako výsledok výskumu a vývoja a best practice generovaných pomocou znalostných fór ISS a centier excelencie vo všetkých sektoroch a naprieč klientmi sú využívané v prospech našich zákazníkov.

Ekológia a spoločenská zodpovednosť

Implementácia riadiaceho systému ISS HSE garantuje splnenie všetkých ekologických a bezpečnostných noriem vo všetkých činnostiach. Tento riadiaci systém spĺňa požiadavky ISO 14001 a OHSAS 18001, pričom akreditáciu jednotlivých lokalít možno na požiadanie zaistiť. Zdieľame hodnoty spoločenskej zodpovednosti a spolupracujeme s našimi klientmi pri podpore verejných iniciatív.