Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Vaše odvetvie

Prínosy pre vás

farmacia prinos

Prínosy pre vás

Pri plnení požiadaviek klienta sa zameriavame na poskytovanie služieb, ktoré požadujete a aby naše riešenie na mieru optimalizovalo všetky prínosy.

Našou ctižiadosťou je prekonávanie stanovených cieľov. Budeme s vami úzko spolupracovať, aby sme porozumeli vašej firemnej kultúre a strategickým plánom a určili oblasti, v ktorých vám vieme pomôcť dosiahnuť vaše ciele vo vzťahu k dobrému menu značky, excelencii a rastu. Výsledky , na ktoré sa zameriavame, posilnia vaše dobré meno, bezpečnosť a hospodárnosť vašej prevádzky a kvalitu skúsenosti užívateľov.

Kľúčovými prínosmi sú:

  • Dodanie cieľu úspor
  • Kompletné a efektívne riadenie rizík, ochrana výroby, majetku zákazníka a dodržovanie licencií
  • Ďalšie úspory získané prostredníctvom nášho integrovaného modelu služieb, analýza produktivity a tímovej synergie k odstráneniu duplicity a plýtvania
  • Inovácie z ISS centier excelencie a znalostných fór k riadeniu kvality a výkonu
  • Account development plán, dohodnutý a odsúhlasený zákazníkom, zameraný na zlepšenia, ktoré vytvárajú reálny dopad na dosiahnutie cieľov zákazníkov
  • Štruktúry partnerstva pre spoluprácu pri riadení služieb naprieč regiónmi
  • Zákaznícky orientovaná kultúra služieb na podporu hlavnej činnosti a k dosiahnutiu vysokej úrovne užívateľských hodnotení spokojnosti