Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Vaše odvetvie

Porozumenie vašim potrebám

farmacia porozumenie

Porozumenie vašim potrebám

Zhoda a štandardizácia

Úplná zhoda s dodržiavaním právnych noriem a licenčných požiadaviek farmaceutického priemyslu za všetkých okolností. Stabilné a konzistentné dodávanie služieb prostredníctvom zdokumentovaných a kontrolovateľných metód a postupov. Kľúčové procesy riadené pevnými rámcami s cieľom zaistiť súlad na všetkých pracoviskách, krajinách a regiónoch. Dokumentácia o zhode, vykazovaní výsledkov, kontrolách a auditoch.

 

Schopnosti a zručnosti

Poskytovateľ služieb má skúsenosti s prácou v prostredí, kde sa dodržiavajú predpisy s kontrolou zaistenia bezproblémového dodávania služieb. Technické zručnosti k zaisteniu spoľahlivého výkonu všetkých služieb na zákazkách, či už vo výrobných závodoch, vo výskumných centrách, distribučných centrách alebo v kanceláriách.

 

Kritická dostupnosť zdrojov

Efektívne riadenie rizík zaistí, že žiadna neplánovaná odstávka alebo porucha nenaruší prevádzku klienta, najmä v oblasti výroby. Režimy údržby a služieb sú navrhnuté tak, aby nebola narušená kontinuita klientovho podnikania.

 

Globálny dosah a zladenie služieb

Prítomnosť dodávateľa služieb vo všetkých regiónoch a krajinách so zavedenou prevádzkou, ponúka plynulý prechod služieb. Integrovaný a konsolidovaný prechod služieb na všetkých zákazkách a trhoch poskytuje štandardy služieb na rovnako vysokej úrovni. Vytváranie vynikajúceho prostredia pre pracovníkov klienta s efektívnym, bezpečným a atraktívnym pracoviskom.

 

Zníženie nákladov
Garantované zníženie nákladov.

Flexibilita

Schopnosť sami si dodávať služby zahrňujúce služby v rozsahu kľúčových oblastí a trhov. Flexibilita rýchlo meniť úroveň služieb a výdaje na zákazkách v súlade so skutočnými prevádzkovými potrebami. Schopnosť rýchlo rozšíriť alebo obmedziť naše služby podľa potreby.

 

Transparentnosť

Viditeľnosť úrovní služieb a nákladov v celom portfóliu služieb. Poskytujeme plnú transparentnosť úrovní služieb a nákladov prostredníctvom business intelligence riešení ako napr. FMS@ISS alebo Insight@ISS, ktoré obsahujú neustále aktualizované dáta získané zo všetkých lokalít.

Spoločenská zodpovednosť

Etické obchodné správanie v súlade s hodnotami a politikami zákazníkov. Tu si prečítajte viac o našom prístupe k spoločenskej zodpovednosti.