Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Vaše odvetvie

Naše riešenie


Naše riešenie

Ako partner sa každému klientovi snažíme navrhnúť a dodať to najvhodnejšie riešenie a vždy k nemu pristupujeme ako k novému a unikátnemu projektu. Počas dialógu v prvotnej fáze obchodu sme v úzkom kontakte s klientom a starostlivo načúvame, keď nám popisuje svoje potreby, ambície, stratégie. Tieto poznatky následne využívame k vytvoreniu riešení a pri ďalšej spolupráci s klientom vo fáze návrhu a implementácie. Po celú dobu spolupráce zostávame flexibilní a upravujeme naše služby na základe klientovej spätnej väzby. Naším cieľom je vyvinúť a naďalej zlepšovať riešenie, ktoré je optimálne pre vaše podnikanie a dostatočne pružné.

Zhoda a BOZP

Implementovanie systému riadenia ISS BOZP k prevencii a ochrane zdravia, k zaisteniu bezpečnosti a šetrnému prístupu k životnému prostrediu, podporené zaškolením, komunikáciou, supervíziou a auditmi. Zavedenie efektívneho procesu riadenia rizík pre všetky zákazky, vrátane požiadaviek na zhodu.

 

Štandardy

Systém prevádzkových procesov ISS (OPF) a zdokumentované SOP stanoví konzistentnú úroveň dodávania služieb a záznamy o ich dodržiavaní na každej zákazke. Využitie globálnych tímov ISS, znalostných fór, zdieľaním najlepších skúseností a excelencií na všetkých zákazkách.

 

Kritické aktíva a systémy

Zaznamenávanie všetkých informácií FM v našom FNS@ISS systéme pre riadenie prevádzky a plánovanie služby a údržby objektov klienta. Využitie plánov preventívnej údržby zariadenia a nastavených režimov s cieľom zaistiť odolnosť a trvalý chod kritických systémov a technológií.

 

Flexibilita

Náš model je pružný a flexibilný, takže sa dá ľahko prispôsobiť zmenám v potrebách klienta. Model, ktorý umožňuje rýchle úpravy cien, tam, kde sú vykonané.

 

Úspora nákladov

Poskytujeme garanciu úspor a prinášame ďalšie šetrenie vďaka efektivite služieb po celú dobu zmluvného vzťahu. Použitie inovačných programov, znalostné fóra a odborníci na danú problematiku zvyšujú efektivitu, generujú úspory a vytvárajú hodnotu poskytovanú službou.

 

Transparentnosť 

Použitím business inteligence systémov FMS@ISS a Insight@ISS ponúkame on-line riešenie a riadiaci systém, ktorý priebežne ukazuje aktualizované prehľady ukazovateľov výkonnosti a nákladov. Zameriavame sa na reportovanie KPI a benchmarking, podporované monitoringom s cieľom zaistiť neustále zlepšovanie.