Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Vaše odvetvie

Naše hodnoty

farmacia nase hodnoty

Naše hodnoty

Naše systémy riadenia, kontrola a trojstupňová úroveň auditov na zákazkách predstavuje istotu v konzistentnom dodaní služby, v dodržiavaní stanovených SLA a v plnení KPI na 100%.

Integrované Facility služby dodávame prostredníctvom nášho modelu dodávania služieb vlastnými zamestnancami, čo tieto služby zjednoduší a zaistí vyššiu flexibilitu a dodávanie služby bez výpadku. Tým sa vytvorí jediné kontaktné miesto, optimalizuje sa počet dodávateľov a využije sa synergií a efektivity. Dosiahneme zladenie vysokej úrovne služieb prostredníctvom nastavených procesných rámcov ISS a procesu trvalého zlepšovania služieb.

Garantujeme úspory a zníženie nákladov oproti pôvodnému nastaveniu. ISS GMP modely predstavujú pevnú maržu a ochranu proti navýšeniu výdajov. Náš neustále sa rozširujúci model a ponuka služieb ponúkajú rýchlu a flexibilnú reakciu na zmeny v portfóliu služieb a o to nám umožňuje zmeny v nastavení služieb a v nákladoch.

Náš prístup k Vašim potrebám

Poskytovanie služieb

Budeme s Vami úzko spolupracovať, aby sme pochopili požiadavky na služby, ktoré sú definované v podrobnej zmluve o poskytovaní služieb. Sami budeme monitorovať náš výkon a neustále reportovanie Vám poskytne prehľad o kompletnej úrovni našich služieb.

 

Všetci zamestnanci ISS majú stanovené ciele a normy tak, aby sa nimi riadili vo všetkých momentoch poskytovania služieb. Za facility služby preberáme plnú zodpovednosť a naši zamestnanci sa budú snažiť zaistiť najvyššiu kvalitu poskytovaných služieb.

 

Podpora plnenia Vašich cieľov

Náš servisný plán bude starostlivo zladený s Vaším podnikaním a prioritami. Táto kultúra bude naším zamestnancom neustále komunikovaná, aby ju starostlivo plnili.

Budeme pracovať ako súčasť vášho tímu a dbať, aby ste dosahovali vynikajúcej úrovne vo vašom podnikaní.

Ľudský potenciál

Môžete sa cítiť úplne bezpečne s vedomím, že náš skvele vyškolený tím poskytuje služby, ktoré spĺňajú vaše očakávania. Títo ľudia zdieľajú vaše ciele, podporujú vašu značku, spoľahlivosť a výkon vo vašom podnikaní.

Naši zamestnanci chápu potrebu kultúry, ktorá prináša starostlivosť a profesionalitu.

Zhoda a dodržiavanie

Budeme svedomito dodržiavať vaše požiadavky na zhodu. Naše postupy, systémy a ľudia budú zladení efektívne riadiť riziká, aby bolo zaistené dodržiavanie predpisov. Naše vedenie záznamov bude dôkazom zhody a náš prístup k „pripravenosti na audit“ bude udržiavaný na najvyššej úrovni.

 

Dodávanie hodnôt

Facility služby, dodávané vo vynikajúcej kvalite, a zníženie nákladov vám prinesú výnimočnú hodnotu.

Riešenie služieb bude navrhnuté tak, aby presne zodpovedalo vašim konkrétnym potrebám na všetkých typoch zákaziek a Vášmu majetku. Naše investície do inovácií sa budú zvyšovať a budú poskytovať pridanú hodnotu.