Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Vaše odvetvie

Preukázanie úrovne kvality služieb

farmacia porozumenie

Preukázanie úrovne kvality služieb

ISS je spoločnosťou orientovanou na výsledok a veríme, že naši klienti si prajú vidieť merateľný výkon v zmysle zvyšovania kvality, znižovania nákladov, vyššej spokojnosť užívateľov a maximálnej hodnoty. Dbáme o to, aby naše ciele, reportované dáta a KPI boli v súlade s cieľmi klienta, aby výsledky, ktoré dosahujeme mali zároveň pozitívny dopad na vaše podnikanie. Našim cieľom je podporovať vás pri tvorbe hodnôt tak, že vám dodáme optimálne facility služby, ktorých hnacou silou je náš vlastný monitoring kvality a naše ďalšie iniciatívy v oblasti spolupráce s klientom.

  • Účinné riadenie zmien bez zníženia úrovne služieb
  • Plynulé prevody zamestnancov klienta do ISS a zaistenie ich vzdelávania a možnosti ďalšieho kariérneho rastu
  • Zlepšenie produktivity vďaka nášmu skúsenému a kompetentnému personálu na zákazkách
  • Výrazné zníženie počtu dodávateľov a tým aj nákladov
  • Vysoký výkon podávaný proti stanovenému KPI, zaistená požadovaná doba reakcie, vysoká miera spokojnosti interného klienta
  • Rýchlejšie dodacie lehoty a významné zníženie výpadkov služieb
  • Záruka dodania odsúhlasenej úspory nákladov