Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Vaše odvetvie

Prínosy pre vás

energie_prinosy pre vas

Prínosy pre vás

Pri plnení požiadaviek klienta sa zameriava na poskytovanie služieb, ktoré požadujete a aby naše riešenie na mieru optimalizovali všetky prínosy.

Našou ctižiadosťou je dosiahnutie cieľov ešte lepších, než aké boli pôvodne stanovené. Budeme s vami úzko spolupracovať, aby sme porozumeli vašej firemnej kultúre a strategickým plánom a určili oblasti, v ktorých vám vieme pomôcť dosiahnuť vaše ciele vo vzťahu k dobrému menu značky, excelencii a rastu. Výsledky, na ktoré sa zameriavame, posilnia vaše dobré meno, bezpečnosť a hospodárnosť vašej prevádzky a kvalitu skúsenosti užívateľov.

Kľúčovými prínosmi sú:

  • Plne integrovaný a schopný partner pre FM so zdrojmi umožňujúcimi dodávať podporné služby v ktoromkoľvek regióne. Zjednodušený servis s významným zefektívnením zložitých dodávateľských reťazcov.
  • Efektívne riadenie kritických aktív a rozhraní
  • Súlad a integrácia s kultúrou bezpečia, kontroly a dodržiavania zákonov, noriem a predpisov
  • Vysoko výkonné poskytovanie služieb, splnenie a prekonanie špecifikácii služieb, spoľahlivé plnenie cieľov KPI
  • Zníženie nákladov a neustála snaha o úspory vďaka efektivite
  • Pochopenie vašich prevádzkových potrieb a ich uspokojenie pomocou samostatných tímov ISS, ktoré prinášajú technické skúsenosti, stabilitu a kontinuitu
  • Vlastníctvo FM služieb a proaktívny prístup k službám za súčasného
  • Flexibilita a rýchlosť pri adaptácii na zmeny vo vašom podnikaní, úprava služieb a nákladov tak, aby zostala zachovaná tvorba hodnoty podporných služieb