Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Vaše odvetvie

Naše hodnoty

energie_nase hodnoty

Naše hodnoty

Zameriavame sa na vaše špecifické potreby a spolupracujeme s vami na návrhu toho najlepšieho riešenia. Využívame svoje skúsenosti k optimalizácii účinku, ktoré naše riešenie má na vaše podnikanie v zmysle kvality, nákladov a tvorby hodnoty.

Náš procesný a riadiaci systém efektívne riadi riziká, oblasť ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, dopady na životné prostredie a kvalitu. Naše služby sú poskytované bez výpadkov, sú zárukou vysokej kvality a profesionality, flexibilne reagujeme na zmeny.

Spôsob riadenia vysoko kvalifikovaných a skúsených zamestnancov ISS umožňuje prenášať našu najlepšiu skúsenosť, efektivitu a vysoký výkon naprieč celým portfóliom služieb a zákazníkov. Sme dostatočne flexibilní, aby sme sa mohli rýchlo prispôsobiť zmenám vo vašom podnikaní. Náš model dodania integrovaných facility služieb znamená, že ako partner v poskytovaní týchto služieb vieme ponúknuť výnimočnú hodnotu.

Náš prístup k vašim potrebám

Poskytovanie služieb

Budeme s vami úzko spolupracovať, aby sme porozumeli vašim požiadavkám, čo definujeme v detailnej špecifikácii služieb. Sami budeme monitorovať náš výkon a poskytneme priebežný reporting, aby ste mali prehľad o úrovni našich služieb.

Pre všetkých zamestnancov ISS platia presné normy kvality a doby reakcie na požiadavku, aby ich práca bola dôsledná v každom momente. Za naše facility služby prijímame všetku zodpovednosť a cieľom našich zamestnancov je najvyššia kvalita.

 

Podpora pre vaše ciele

Plány našich služieb budú v úzkom súlade s vaším prevádzkovým prostredím. Tento prístup bude neustále komunikovaný zamestnancom ISS, ktorí pre vás budú pracovať a ktorí ho budú plne aplikovať.

Budeme s vašimi zamestnancami spolupracovať ako jeden tím v záujme o váš úspech a zbavíme ich činností spojených s facility službami.

Naši ľudia

Náš technicky zručný personál je vyškolený a koučovaný tak, aby splnil vaše náročné požiadavky. Naši ľudia zdieľajú vaše ciele pre oblasť skúseností, spoľahlivosti a dôslednosti.

 

Naši zamestnanci rozumejú vašej potrebe vo vzťahu k servisnej kultúre, ktoré vašim ľuďom prináša kvalitu.

Splnenie požiadaviek na zdravie a bezpečnosť práce

Náš systém riadenia zdravia a bezpečnosti práce bude zladený s vašimi predpismi a postupmi. Budeme sa podieľať na kontrolách plnenia bezpečnostných a ekologických noriem, efektívne ich riadiť a s presnosťou zaznamenávať.

Po celú dobu budeme udržiavať stav „pripravení k auditu“.

 

Flexibilné riešenie

Rovnako ako sa vaše podnikanie vyvíja a mení, i my budeme prispôsobovať naše facility služby, aby sme udržali krok s vašimi novými požiadavkami a poskytovali vám pružnú podporu prostredníctvom flexibilného nákladového modelu.

Ako váš partner s vami budeme spolupracovať, aby sme porozumeli vašej stratégii a navrhneme pre vás ten správny model integrovaných a hospodárnych podporných služieb pre každú vašu lokalitu.