Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Vaše odvetvie

Preukázanie úrovne kvality služieb

energie_nase hodnoty

Preukázanie úrovne kvality služieb

ISS je spoločnosťou orientovanou na výsledok a veríme, že naši klienti si prajú vidieť merateľný výkon v zmysle zvyšovania kvality, znižovania nákladov, vyššej spokojnosti užívateľov a maximálnej hodnoty.

Dbáme o to, aby naše ciele, reportované dáta a KPI boli v súlade s cieľmi klienta, aby výsledky, ktoré dosahujeme, mali zároveň pozitívny dopad na vaše podnikanie. Naším cieľom je podporovať vás pri tvorbe hodnôt tak, že vám dodávame optimálne facility služby, ktorých hnacou silou je náš vlastný monitoring kvality a naše ďalšie iniciatívy v oblasti spolupráce s klientom.

  • Normy spojené so zdravím a bezpečnosťou pri práci sú plnené, reportované a dokumentované
  • Zmluvné KPI sú dosahované v oblasti 100% plnenia
  • Poskytujeme plnú transparentnosť úrovní služieb a nákladov prostredníctvom business intelligence riešení ako napr. FMS@ISS alebo Insight@ISS, ktoré obsahujú neustále aktualizované dáta získavané zo všetkých lokalít
  • Je dosahovaná úspora nákladov a je vyvíjaná neustála snaha ich prekonávanie formou procesu neustáleho zlepšovania v priebehu celého zmluvného vzťahu
  • Excelencia je riadená cieľmi KPI a plánmi eliminácie nesúladu, ktoré definujú činnosti potrebné k zlepšeniu
  • Inovačné programy sú využité k dosiahnutiu cieľov klienta a iniciované snahou priniesť kľúčové zvýšenie kvality za súčasného generovania úspor