Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Vaše odvetvie

Preukázanie úrovne kvality služieb

doprava kvalita sluzeib

ISS je spoločnosťou orientovanou na výsledok a veríme, že naši klienti si prajú vidieť merateľný výkon v zmysle zvyšovania kvality, znižovania nákladov, vyššiu spokojnosť cestujúcich a optimálne hodnoty.

Dbáme o to, aby naše ciele, reportované dáta a KPI boli v súlade s cieľmi klienta, aby dosiahnuté výsledky mali zároveň pozitívny dopad na vaše podnikanie.

Naším cieľom je podporovať vás pri tvorbe hodnôt tak, že vám dodáme optimálne facility služby, ktorých hnacou silou je náš vlastný monitoring kvality a naše ďalšie iniciatívy v oblasti rozvoja spolupráce s klientom.

  • Vysoký výkon vo vzťahu k cieľovým časom na reakciu a KPI
  • Zníženie nákladov na služby
  • Vysoká miera spokojnosti cestujúcich
  • Merateľné zlepšenia štandardov kvality
  • Adekvátna reakcia v prípade nečakaných situácií s cieľom neohroziť činnosti klienta