Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Vaše odvetvie

Naše riešenie

doprava riesenie

Ako partner sa každému klientovi snažíme navrhnúť a dodať to najvhodnejšie riešenie a vždy k nemu pristupujeme ako k novému a unikátnemu projektu.

Počas dialógu v prvotnej fázy obchodu sme v úzkom kontakte s klientom a starostlivo počúvame, keď nám popisuje svoje potreby, ambície a problémy. Tieto poznatky následne využívame k vytvoreniu riešenia a pri ďalšej spolupráci s klientom vo fáze návrhu a implementácie. Po celú dobu spolupráce zostávame flexibilní, prispôsobujeme sa zmenám a upravujeme naše služby na základe klientovej spätnej väzby i spätnej väzby cestujúcich. Naším cieľom je vyvinúť a ďalej vylepšovať riešenie, ktoré je svojou efektivitou optimálne pre vaše podnikanie a dostatočnej pružné.

Rýchlosť
Tímy ISS sa pohybujú tam, kde sa nachádzajú vaše vozidlá, lietadlá alebo iné dopravné prostriedky, takže nie je nutné náš personál nikam dopravovať. Vieme poskytnúť služby ako pri „zastávke v boxoch“, teda dostatočne rýchle, aby nenarušili vaše cestovné poriadky a rozvrhy. Sme rýchli, pretože naše tímy sú vyškolené a vybavené pre vysoké výkony v potrebných schopnostiach.

Integrácia
Spolu s managementom klienta a ďalšími dodávateľmi služieb spolupracujeme na plánovaní integrovanej logistiky, aby celý proces rýchloobrátkových služieb bol koordinovaný. Sem patria zdieľané procesy, ktoré znižujú potrebu predávať činnosti medzi tímy a tým eliminujú časové straty. Používame plánovanie služieb v štýle „zdieľaného prevádzkového dispečingu“ vždy v 24-hodinovom cykle, aby sme mohli zasiahnuť v prípade akejkoľvek nečakanej situácie, ktorá by mohla spôsobiť oneskorenie.

Flexibilita
Zmeny našich tímov sú naplánované tak, aby boli v súlade s cestovnými poriadkami. Aby sme zostali flexibilní vo vzťahu k potrebnej kapacite zdrojov, v prípade nečakaných situácií alebo zmien, používame proces riadenia pracovnej sily na základe dopytu. To znamená, že vieme predvídať neočakávané situácie a rýchlo na ne reagovať.

Spoľahlivosť 
Priebežne sa zameriavame na lehoty a termíny, štandardy kvality a výkonnostné ciele. Náš dobre vyškolený a univerzálny personál zaistí včasné dodanie dohodnutých činností. Naše štandardné prevádzkové postupy (SOP) sú jednoduché, efektívne a dôsledné a tímy ISS vedia, ako ich využívať. Aplikujeme efektívne riadenie rizík a naše plány pre zachovanie prevádzky sú testované a zlepšované i na základe spätnej väzby klientov.

Výber služieb
Ponúkame facility služby v „menu“, ktoré upravujeme na mieru podľa trhových ponúk klienta smerom k cestujúcim a cenám. Náš škálovateľný model spočíva v možnosti rýchlo upraviť úrovne služieb, aby bolo možné udržať krok s ponukami.

Nízke náklady
Vieme dohodnúť a realizovať úspory oproti základným nákladom a ďalšie úspory v priebehu zmluvného vzťahu. Za týmto účelom využívame naše inovačné programy, aby bol dôraz neustále kladený na hospodárnosť, zvyšovanie kvality a znižovanie nákladov.

Bezpečnosť a compliance
Požiadavky klienta a celého odvetvia sú zakotvené v našich SOP. Otázkami bezpečnosti a compliance sa taktiež intenzívne zaoberáme počas školení, činností dohľadu a auditných previerok. Organizácia bezpečnosti a tréningu je schvaľovaná úradmi zodpovednými za oblasť dopravy.

Pridaná hodnota
Prinášame riešenia, ktoré znamenajú pridanú hodnotu, kvalitu a konkurencieschopnosť, ktoré našim klientom umožňujú víťaziť v súťažiach na dodávanie služieb v doprave vypísaných štatutárnymi orgánmi. Personál ISS je napríklad vyškolený v asistencii a poskytovaní informácií cestujúcim, čím v tejto oblasti prináša pridanú hodnotu.