Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Spoločenská zodpovednosť
partneri

Partneri

Vytváranie zodpovedných, prospešných partnerstiev s našimi zákazníkmi, dodávateľmi a zamestnancami je neoddeliteľnou súčasťou spôsobu nášho podnikania.

Iss nadväzuje vzťahy s mnohými zainteresovanými osobami a pri dostatočnej miere spoločných záujmov, chuti dosiahnuť spoločný cieľ či vzájomne sa doplňujúcim schopnostiach sa tieto vzťahy môžu zmeniť v partnerstvo.

V celej rade situácií dokázala ISS vďaka úzkej spolupráci s takýmito organizáciami presadiť zmenu na trhu a vytvoriť povedomie o konkrétnych iniciatívach, akými sú napríklad nové spôsoby práce, udržateľnosť a vylepšené pracovné normy a podmienky.

Mnohé miestne prevádzky ISS úzko spolupracujú s miestnymi komunitami (obcami), v ktorých pôsobíme. Naším hlavným prínosom je zamestnávanie, školenie, riadenie ľudí, mnohým ľuďom však ISS poskytuje prístup nielen na trh práce, ale tiež k sociálnej mobilite. Naše miestne prevádzky taktiež naviazali na početné partnerstvá s úradmi, mimovládnymi organizáciami a miestnymi komunitami.

Prostredníctvom úzkej spolupráce s odvetvovými organizáciami a zainteresovanými osobami sme dokázali presadiť zmenu na trhu a vytvoriť povedomie a konkrétnych iniciatívach, ktorými sú napríklad nové spôsoby práve, udržateľnosť a vylepšené pracovné normy a podmienky.

Nižšie nájdete súhrn našich hlavných CR partnerov.