Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Spoločenská zodpovednosť

Náš prístup k spoločenskej zodpovednosti

ISS ovplyvňuje životy mnohých ľudí zabezpečením zamestnania, možnosťou ďalšieho vzdelávania a kariérneho rastu, rovnako tak i vytvorením zdravého a bezpečného pracovného prostredia miliónom zamestnancom a zákazníkom, službami, ktoré poskytuje. Uvedomujeme si, že naše dlhodobo udržateľné obchodné úspechy závisia na vysokej úrovni spoločenskej zodpovednosti, na tom ako čelíme globálnym výzvam, ako je ničenie prírodného prostredia, chudoba, negramotnosť, nedostatok vody a urbanizácia. Toto sú oblasti, kde ISS môže prispievať a prispieva k ich riešeniu.

Prijali sme zásady prístupu založené na spoločenskej zodpovednosti (CR) a prispeli tak k udržateľnému rozvoju, tak ako ho definuje medzinárodné spoločenstvo. Tento prístup založený na zásadách efektívne integruje všeobecne platné princípy spôsobom, ktorým riadime naše podnikanie. Je to základ, ktorý je zakotvený v našich hodnotách, našom Kódexe zásad a správania, našej stratégii, v The ISS Way a v Princípoch podnikania (Leadership Principles).

ISS sa ako člen a signatár United Nations Global Compact (NNGC) zaviazalo dodržiavať princípy tejto organizácie už od jej založenie v roku 1999. V súlade s jej členskými predpismi sme zjednotili našu stratégiu a obchodnú činnosť s desiatimi zásadami týkajúcimi sa ľudských práv, pracovného práva, ochrany životného prostredia a boja proti korupcii.