Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Spoločenská zodpovednosť
zivotne prostredie

Životné prostredie

Naša environmentálna politika je vyjadrená v našom Kódexe správania: ISS sa zaviazala neustále znižovať negatívny vplyv našich činností na životné prostredie.

Hlavné dopady činností ISS na životné prostredie súvisia s našimi upratovacími službami a spočívajú v používaní chemikálií, ako aj v spotrebe vody a elektrickej energie. Ak používame pri svojich činnostiach a cestovaní automobily, prispievame tiež k emisiám CO2.

 

Vo všeobecnosti možno povedať, že existujú dva spôsoby, ktorými ISS môže ovplyvniť mieru dopadu svojich činností na ŽP: navrhnutím vhodných procesov a používaného vybavenia a prostredníctvom portfólia služieb, ktoré svojim zákazníkom ponúkame.


V rámci skupinového akčného plánu pre BOZP, ochranu životného prostredia a spoločenskú zodpovednosť sme v roku 2011 rozbehli environmentálnu kampaň zameranú na zvýšenie povedomia o našom dopade na životné prostredie a o tom, aké by sme všetci mohli podniknúť kroky k jeho obmedzeniu. V rámci pilotného projektu budeme tiež skúmať možnosti ďalšieho znižovania spotreby elektrickej energie v našom ústredí. V súčasnej dobe pracujeme spolu s externým partnerom na vyhľadávanie projektov, ktoré by viedli k energetickým úsporám a zníženiu spotreby.

Viac o environmentálnej kampani nájdete tu