Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Spoločenská zodpovednosť
kampane

Kampane

Hlavnou stratégiou spoločnosti ISS je naplnenie Vízie 100, tzn.

1 Chceme byť číslo 1 v našom obore a uznávaný líder v spôsobe, akým dodávame služby s ohľadom na zdravie, bezpečnosť a životní prostredie;

0 Na našich pracoviskách pracujeme s 0 smrteľnými úrazy;

0 Máme 0 vážnych incidentov a pracovných úrazov na našich pracoviskách.
 

Kľúčovým predpokladom pre naplnenie tejto našej stratégie je vyvolať záujem zamestnancov a motivovať ich, aby neboli ľahostajní k vlastnému zdraviu a bezpečnosti, ani k zdraviu a bezpečnosti svojich kolegov. Významným podporným nástrojom je každoročná globálna bezpečnostná kampaň „Drive to 100“ alebo „Cesta k 100 % bezpečnosti“. Tato kampaň odštartovala už v roku 2011 a trikrát ročne zoznamuje formou letákov pracovníkov s témami z oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdravia, ochrany životného prostredia a zdravého životného štýlu. Analýzou celosvetovo zaznamenaných incidentov a skoronehôd v predchádzajúcich rokoch sa určujú konkrétne témy kampane „Drive to 100“ na každý rok. 

Letáky zobrazujú jednotlivé rizikové činnosti formou jednoduchých piktogramov, ktoré nevyžadujú žiadne ďalšie špeciálne vysvetlenie. Čo u nás robíme pre úspešnú realizáciu kampane?

 • Zaisťujeme, aby propagačné letáky boli distribuované v dostatočnom množstve, najmä všetkým pracovníkom operatívy.

 • Do realizácie kampane zainteresujeme management ISS na všetkých úrovniach.

 • Vysvetľujeme riadne každému zamestnancovi poslanie kampane tak, aby sa cítil jej neoddeliteľnou súčasťou.

 • Aktívne propagujeme kampaň prostredníctvom intranetu, ISS Magazínu a meetingov.

V roku 2015 sa bezpečnostná kampaň „Drive to 100“ zamerala na nesledujúce témy:

1. vlna kampane

 • bezpečné riadenie

 • práce s elektrickými zariadeniami

 • práce vo výškach

 • pošmyknutie, zakopnutie, pády

2. vlna kampane

 • správna pracovná pozícia

 • vyvážený životný štýl

 • správne používanie pridelených OOPP

 • dodržiavanie hygieny rúk

3. vlna kampane bude už tradične patriť environmentálnym  témam

 • šetrenie vodou

 • recyklácia

 • šetrenie elektrickou energiou