Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Spoločenská zodpovednosť
BOZP

BOZP

Pre nás, pre poskytovateľa facility služieb, sú ľudia srdcom nášho podnikania. Väčšina z viac ako 535 tisíc zamestnancov poskytuje služby v predných líniách u zákazníka. Sú tým najcennejším zdrojom podnikania, ktorý máme. Z tohto dôvodu je ich bezpečnosť a ochrana zdravia našou najväčšou prioritou a zároveň je súčasťou našich princípov podnikania (Leadership Principles).

Snahou je chrániť zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov. Uvedomujeme si, že „zdravé“ obchodné výsledky sú dodávané prostredníctvom zdravých ľudí a bezpečných procesov. Preto vyžadujeme systematický prístup k bezpečnosti, ochrane zdravia a životného prostredia  s cieľom dosiahnuť neustáleho zlepšovania kvality a výkonu. ISS riadi bezpečnosť, ochranu zdravia a životného prostredia rovnako ako dôležité obchodné činnosti s danými štandardmi a cieľmi k zlepšeniu, meraním, vyhodnocovaním a reportovaním výkonnosti.

ISS Group manuál o Ochrane zdravia, bezpečnosti a životného prostredia (HSE manuál) stanoví rámec, podľa ktorého musí každá krajina vypracovať účinné riadenie Bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia, aby podporila naše hodnoty, Kódex zásad a správania, HSE vízie (Vízia Bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia) a naše politiky. Cieľom je vytvoriť jednotný prístup k Bezpečnosti a ochrane zdravia životného prostredia v rámci ISS Group.

Prevažná väčšina ľudí zamestnaných v ISS upratuje, zabezpečuje bezproblémový chod objektov a budov, zaisťuje bezpečnosť, pripravuje jedlo atď. To je dôvod, prečo sú pravidlá bezpečnosti tak dôležité. V roku 2010 sme iniciovali vývoj Bezpečnostných pravidiel ISS, ktoré sú určené k zjednocovaniu správania sa pri plnení každodenných úloh. Tieto pravidlá zahrňujú:

• Zákaz alebo ukončenie nebezpečnej práce
• Povolenie k práci
• Izoláciu elektriny
• Bezpečné zaobchádzanie s elektrickými spotrebičmi
• Bezpečnosť práce v stiesnených priestoroch
• Bezpečnosť na cestách
• Práce vo výškach
• Housekeeping
• Ručnú manipuláciu
• Prácu s chemickými látkami

Práca s chemickými látkami

chemicals  

BOZP: Práca s chemickými látkami

Práca vo výškach

heights  

BOZP: Práca vo výškach

Zákaz, alebo ukončenie nebezpečnej práce

unsafe work  

BOZP: Zákaz, alebo ukončenie nebezpečnej práce

Povolenie k práci

permission to work  

BOZP: Povolenie k práci

Ručná manipulácia

manual handling  

BOZP: Ručná manipulácia

Housekeeping

house keeping  

Safety rules: Housekeeping

Izolácia elektriny

Energy isolation  

BOZP: Izolácia elektriny

Bezpečné zaobchádzanie s elektrickými spotrebičmi

electrical  

BOZP: Bezpečné zaobchádzanie s elektrickými spotrebičmi

Bezpečnosť na cestách

driving safely  

BOZP: Bezpečnosť na cestách

Bezpečnosť práce v stiesnených priestoroch

confined space  

BOZP: Bezpečnosť práce v stiesnených priestoroch