Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Spoločenská zodpovednosť
korupcia

Boj proti korupcii

 

Korupčné a úplatkárske praktiky sú nezákonné, trestné a nežiaduce pre firmy, inštitúcie i vlády a vo svojom dôsledku poškodzujú všetky spoločnosti aj jednotlivcov.Vlády a organizácie na celom svete si túto skutočnosť už niekoľko desiatok rokov uvedomujú a korupcia je preto vo väčšine jurisdikcií trestným činom.

V roku 2010 sme v súlade s narastajúcim celosvetovým zameraním na odstraňovanie nečistých podnikateľských praktík svoju protikorupčnú prácu posilnili. K preskúmaniu našich doterajších základných pravidiel nás prinútilo najmä intenzívnejšie presadzovanie antikorupčných predpisov, v neposlednej rade vládou Spojených štátov na základe amerického zákona o zahraničných korupčných praktikách, ako aj schválenie nového protiúplatkárskeho zákona v Spojenom kráľovstve.

Naším prvým krokom bolo poskytnutie súboru antikorupčných pokynov v rámci ISS Way. V novembri sme vydali protikorupčnú politiku, ktorá priniesla nové požiadavky na dodržiavanie etických a právnych pravidiel (compliance) zo strany národných manažérov.

V priebehu roka 2010 sa právne oddelenie skupiny obrátilo na všetkých regionálnych a národných manažérov s prosbou o náležité vysvetlenie dôsledkov tejto novej politiky a zdôraznenia jej významu v spojení s našimi pokynmi týkajúcimi sa hospodárskej súťaže, ktoré boli aktualizované v roku 2008. V roku 2009 absolvovalo toto školenie 493 zamestnancov. Boli pripravené a zahájené e-learningové školenia a programy compliance. Školiaci program bol povinný pre všetkých vrcholových manažérov naprieč celou skupinou a v budúcnosti by sme chceli toto školenie rozšíriť aj na ďalších vedúcich pracovníkov.