Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Spoločenská zodpovednosť
safety rules

Žijeme bezpečnostnými pravidlami ISS

 

Vzhľadom k našim viac ako 530 000 zamestnancov po celom svete je dôležité zjednocovanie našich prístupov a návykov, aby sme v ISS vybudovali bezpečnostnú kultúru, akú si predstavujeme.

Vypracovali sme preto bezpečnostné pravidlá ISS, ktoré sú prvým krokom v budovaní tejto kultúry. Bezpečnostné pravidlá ISS pokrývajú 10 činností, ktoré sú spoločné pre ISS na celom svete.

Pôsobíme vo viac ako 50 krajinách po celom svete. Naši zamestnanci pochádzajú z viac ako 150 krajín a hovoria mnohými jazykmi. Je teda náročnou úlohou zaistiť, aby našej bezpečnostnej kultúre, ktorú by sme chceli zakotviť do všetkých svojich postupov, porozumeli. Z týchto dôvodov sme pripravili kreslený film, pokrývajúci všetkých desať bezpečnostných pravidiel ISS. Pozrieť si film:

Pozrieť si film rozdelený do série klipov môže tu.

Každý klip je venovaný určitému pravidlu a sú do neho vložené kľúčové oznámenia. Cieľom tohto filmu je učiniť naše bezpečnostné pravidlá prístupnejšie a zrozumiteľnejšie. Film je bez slov, aby v porozumení týmto pravidlám nebol prekážkou jazyk. Rozoslali sme tento film do všetkých krajín, aby mohol byť využitý k školeniam, pri bezpečnostných inštruktážach, poučeniach o BOZP („tool box talks“) a pod. Film sme umiestnili rovnako na Youtube, kde je prístupný širokej verejnosti.

„Základnou filozofiou bezpečnostných pravidiel ISS je, aby neexistoval žiadny rozdiel medzi tým, čo hovoríme a tým, čo robíme. Kreslený film „Living the ISS Safety Rules“ nám pomáha tlmočiť zvyky a kultúru, ktorú by sme v ISS chceli dosiahnuť. Chceme mať jasnú bezpečnostnú kultúru, v ktorej sa naši zamestnanci budú cítiť isto, ak budú potrebovať radu alebo budú chcieť vyjadriť obavu“, hovorí Joseph Nazareth, viceprezident skupiny, ktorý má v jej rámci na starosti bezpečnosť, ochranu zdravia a životného prostredia a spoločenskú zodpovednosť.

Našou víziou v oblasti BOZP a ochrany životného prostredia je „100“: byť jednotkou vo svojom odvetví a byť považovaný za vodcu daného odvetvia, pokiaľ ide o výsledky v oblasti BOZP a ochrany životného prostredia: pracovať s 0 smrteľnými úrazmi na našich pracoviskách a zaznamenávať na našich pracoviskách 0 vážnych nehôd a pracovných úrazov