Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Spoločenská zodpovednosť

Globálne prehlásenie o ochrane osobných údajov ISS

Sme odhodlaní chrániť Vaše súkromie a s Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať v súlade s týmto Prehlásením o ochrane osobných údajov a v súlade s našimi povinnosťami vyplývajúcimi zo Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov EU a / alebo príslušného nariadenia o miestnej ochrane údajov.

Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov zahŕňa spoločnosti ISS Facility Services spol. s r.o. a ISS Security, spol. s r.o. (ďalej len súhrnne ako ISS).
Sme odhodlaní chrániť Vaše súkromie a s Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať v súlade s týmto Prehlásením o ochrane osobných údajov a v súlade s našimi povinnosťami podľa:

 • Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov, ktoré sa čas od času upravujú; a/alebo

 • Platných miestnych predpisov na ochranu údajov.

 1. Čo sú osobné údaje a zvláštne kategórie osobných údajov?

Osobný údaj je informácia vzťahujúca sa k určenej alebo určitej fyzickej osobe (subjekt údajov), ako sú Vaše meno, adresa, telefónne číslo a emailová adresa.

Zvláštnou kategóriou osobných údajov tvorí časť informácií, citlivé osobné údaje, ktoré sa vzťahujú k rase, pôvodu, náboženstvu, sexuálnej orientácii, zdravotnému stavu čí členstvu v odborovej organizácií.

 

2. Ktoré osobné údaje zhromažďujeme a uchovávame?

2.1 Všeobecne

Zhromažďujeme osobné informácie na účely poskytovania služieb, žiadostí, dotazníkov alebo marketingových materiálov Vám alebo nákupu služieb od Vás.

 

Osobnými údajmi, ktoré od Vás môžeme požadovať, sú predovšetkým kontaktné informácie (ako je Vaše meno, adresa, telefónne číslo a emailová adresa). Ak dopytujeme citlivé osobné údaje, zároveň Vás žiadame o Váš výslovný súhlas s ich poskytnutím a oznamujeme informácie o účele spracovania takýchto údajov.

 

Môžeme Vás tiež čas od času požiadať o dodanie informácií vzťahujúcich sa napríklad k Vašej sťažnosti na naše služby, alebo keď sa na Vás obraciame so žiadosťou o vyplnenie prieskumu, dotazníka alebo poskytnutie spätnej väzby, ktoré používame na sledovanie kvality našich služieb, profilovanie alebo na výskumné účely.

 

2.2 Požiadavky plynúce z legislatívy alebo regulačných opatrení

Môžeme tiež dopytovať, spracovávať a prenášať osobné údaje s cieľom vyhovieť príslušnej legislatíve alebo regulačným opatreniam.

3. Čo sa stane, ak nám tieto informácie neposkytnete?
Máte právo informácie neposkytnúť alebo nám nepreukáže Vašu totožnosť. Avšak ak sa rozhodnete neposkytnúť nám Vaše osobné údaje, ktoré požadujeme, alebo si neprajete preukázať vašu totožnosť, môže sa stať, že vám nebudeme môcť vybrať alebo poskytnúť služby či informácie, ktoré požadujete od nás.
4. Akým spôsobom zhromažďujeme vaše osobné informácie?
Všeobecne zhromažďujeme osobné informácie priamo od Vás (ak nedáte svoj súhlas s iným spôsobom, aby sme získali takéto informácie od tretích strán). Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete elektronicky, vrátane tých oznámených prostredníctvom našich webových stránok, počas telefonických rozhovorov s našimi zástupcami, v priebehu dodávky alebo administrácia služieb, ktoré Vám dodávame, a prostredníctvom formulárov či iné korešpondencie, ktorú písomne alebo elektronicky vedieme.
Ak Vaše osobné údaje zhromažďujeme od tretích strán, vždy Vás o tejto skutočnosti budeme informovať a ak je to potrebné, vyžiadame si váš výslovný súhlas s takýmto spôsobom spracovania vašich osobných údajov.
V prípade, že získame Vaše osobné údaje, o ktoré sme nežiadali, a ktoré nie sú relevantné k poskytovaniu našich služieb pre Vás alebo naopak, potom také informácie zlikvidujeme, ak zákon neprikazuje tieto údaje uchovať.

 

Cookies

Pri návšteve našich webových stránok sú na Vaše zariadenie zasielané cookies, čo je drobná informácia ukladaná na pevný disk Vášho zariadenia, ktorá nám oznamuje, že sa Vaše zariadenie pripojilo na náš web. Cookies Vás však nevie priamo identifikovať. Ak nechcete cookies používať, môžete si nastaviť Váš prehliadač tak, aby cookie blokoval. Budeme spracovávať Vaše osobné údaje s ohľadom na používanie webových stránok a používame cookies, aby sme zhromažďovali dáta z našich webových stránok na tento účel a na základe nášho legitímneho záujmu pomôcť nám pochopiť, ktoré z našich stránok sú najobľúbenejšie, a kedy dochádza k najvyššej návštevnosti, rovnako ako informácie o IP adresách, odkazujúcich weboch, protokoloch činnosti aplikácií alebo chybových hláseniach, vďaka ktorým môžeme vylepšovať obsah stránok a zjednodušiť navigáciu.

ISS používa Google Analytics alebo podobné nástroje na získavanie informácií o trendoch v interakciách používateľov s našimi webovými stránkami, za účelom ich administrácie a k objaveniu prípadných problémov a možností, ako stránky vylepšovať. Google Analytics používa cookies prvej strany k reportovanie činnosti návštevníkov stránok. Tieto cookies sa používajú na uchovávanie informácií, ako napríklad časových informácií o návšteve, a z ktorej stránky bol návštevník na naše stránky odkázaný. Ďalšie informácie o aplikácii Google Analytics alebo odkazy na Politiku ochrany osobných údajov spoločnosti Google a na možnosti zakázať niektoré nástroje Googlu nájdete tu: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

 

Nižšie je uvedený zoznam cookies tretích strán, ktoré ISS môže používať na svojich internetových stránkach:

Názov cookie

Vypršanie platnosti

NSC_mc_wt_DEfyufsobm_TTM

2 minuty

_gat

10 minut

ai_session

30 minut

_gid

25 hodin

_ga

2 roky

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

10 rokov

ASP.NET_SessionId

pri ukončení relácie

ai_user

nikdy

 

Návštevou nášho webu vyjadrujete svoj súhlas s tým, aby ISS umiestnila tento typ cookies na Vaše zariadenie.

Žiadne cookies pod kontrolou ISS nebudú na Vaše zariadenie umiestnené bez Vášho súhlasu. Vo Vašom prehliadači si môžete zvoliť také nastavenie, ktoré umožní stiahnutie cookies len po vyzvaní k súhlasu. Ak si prajete umožniť stiahnutie len cookies od ISS, ale už nie cookies od našich partnerov alebo dodávateľov, môžete vo Vašom prehliadači aktivovať "blokovanie cookies tretích strán". Všeobecne sa pri použití funkcie Pomoc z menu Vášho prehliadača zobrazí návod, ako odmietnuť nová cookies a ako deaktivovať už prijaté. Podrobný návod, ako odstrániť cookies uvádzame nižšie.

Prehliadač:

Explorer 7, 8, 9

Firefox 4.0

Iný prehliadač

Deaktivácia Cookies:

1. V menu "Nástroje" vyberte možnost "Možnosti internetu".
2. Potom kliknite na záložku "Ochrana osobných údajov".
3. Pre zablokovanie všetkých cookies posuňte v rámčeku nastavení posuvník hore.
4. Vaše nastavení potvrďte "OK".

1. V hlavnej ponuke kliknite na "Firefox" a následne na ponuku "Možnosti".
2. Zvoľte oddiel "Súkromie"
3. V sekcií Cookies deaktivujte voľbu "Povoliť serverom nastavovať Cookies"
4. Potvrďte Vaše nastavenie

Návod na deaktiváciu a odstránenie Cookies nájdete v nápovedi príslušného prehliadača, príp. sa obráťte na výrobcu prehliadača.

Odstránenie Cookies:

1. V menu nástroje vyberte voľbu „Zabezpečenia“ a potom kliknite na „Odstrániť históriu prechádzania“
2. Zaškrtnite zaškrtávací pole „Cookies“
3. Kliknite na tlačidlo „Delete“

1. V hlavnej ponuke kliknite na "Firefox" a následne na šípku ponuky "História".
2. Vyberte možnosť „Vymazať nedávnu historiu“
3. Zvoľte „Všetko“ u voľby „Časové obdobie vymazávania“
4. Rozkliknite detaily kliknutím na šípku o voľbe „Podrobnosti“o Zaškrtnite pole „Cookies“ a stlačte tlačítko vymazať

 

Odkazy

Na našom webe sa môžu nachádzať odkazy na webové stránky tretích strán, pričom podotýkame, že podmienky tohto Globálneho vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa na externé stránky nevzťahujú. Pokiaľ Vás zaujíma, ako niektorá tretia strana nakladá s Vašimi osobnými údajmi, bude nutné si vyžiadať jej vlastné Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

 

5. K čomu využívame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje zhromažďujeme, aby sme mohli: vyhovieť legislatíve vrátane všetkých činností, ktoré sme zo zákona povinní alebo oprávnení vykonávať; riadiť naše vzťahy s Vami; riešiť prípadné právne a / alebo obchodné sťažnosti či problémy; zabezpečiť beh nášho podnikania, vrátane výkonu všetkých rolí a činností súvisiacich s podnikania ISS a zlepšovanie našich služieb. Navyše, ak ste k tomu dali svoj výslovný súhlas, môžeme Vám poskytnúť informácie o našich produktoch a službách vrátane tých poskytovaných tretími stranami, ktoré by vás mohli zaujímať.

Všeobecne nehodláme použiť či zdieľať Vaše osobné údaje na iné účely ako tie, ktoré sú definované v tomto Prehlásenie o ochrane osobných údajov.

6. Zdieľame osobné údaje s tretími stranami?

Z ktoréhokoľvek dôvodu uvedeného vyššie môžeme zdieľať alebo sprístupniť Vaše osobné údaje tretím stranám, a to najmä: našim príbuzným právnickým osobám, zástupcom, externým poradcom, externým dodávateľom alebo zmluvným partnerom (ako sú doručovatelia pošty, predajne alebo dodávatelia podporných služieb); orgánom štátnej správy vrátane orgánov presadzovania práva, regulačných orgánov alebo orgánov na riešenie sporov (alebo iných orgánov, ktoré majú na oznámenie osobných údajov zákonné právo na základe súdneho príkazu); a všetkým ostatným osobám alebo subjektom, u ktorých ste na zdieľanie osobných údajov dali svoj súhlas.

Citlivé osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby nebudeme zdieľať s žiadnou inou osobou ani subjektom okrem: našich príbuzných korporátnych subjektov, našich zamestnancov a zamestnancov našich príbuzných subjektov, orgánov štátnej správy alebo regulačných orgánov (vrátane orgánov presadzovania práva a súdov), kde na to existuje zákonná požiadavka alebo povolenie; a ktorejkoľvek inej osobe, ak to dovoľuje zákon.

Ak Vaše osobné údaje poskytneme tretej strane, ktorá spracováva osobné údaje v našom mene, urobíme všetky kroky, aby zaväzoval tejto tretej strany mlčanlivosťou a povinnosťou tieto údaje chrániť. Prípadné zdieľania osobných údajov je vždy realizované v súlade so zákonom, prenos dát je zmluvne ošetrený a pod dohľadom spracovateľa údajov, aby sa zabezpečilo, že osobné údaje nie sú spracovávané na iné účely ako na tie jasne stanoveným a že sú prijaté všetky bezpečnostné opatrenia.

 

7. Poskytujeme vaše osobné údaje osobám mimo EÚ / EHP?

Neposkytneme Vaše osobné údaje organizáciám majúcim sídlo mimo územia štátu, v ktorom sme tieto údaje získali, bez Vášho písomného súhlasu, okrem prípadov uvedených nižšie alebo ak sú na zdieľanie týchto údajov jasné oprávnenia alebo je vyžadované zákonom alebo súdnym príkazom.

 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v rámci ISS Group aj s prevádzkami alebo zmluvnými partnermi mimo EÚ / EHP. Všetky takéto prenosy dát však nemajú vplyv na záväzok chrániť Vaše osobné údaje v súlade s týmto Vyhlásením.

Ak sú Vaše osobné údaje zdieľané mimo EÚ / EHP, ISS zaistí príslušnú úroveň zabezpečenia ich prenosom do krajín, ktoré Európska komisia schválila ako krajina poskytujúce adekvátnu úroveň ochrany, alebo uzavretím vhodne spísané zmluvy medzi ISS a subjektom - príjemcom údajov z krajiny mimo EÚ / EHP.

 

8. Využitie vašich osobných údajov k priamemu marketingu a reklame

ISS môže použiť Vaše osobné údaje, aby vám mohla poskytnúť informácie o svojich produktoch a službách alebo tých ponúkaných tretími stranami, pri ktorých veríme, že by Vás mohli zaujímať. S Vaším výslovným súhlasom môžeme Vaše osobné dáta poskytnúť takýmto tretím stranám na marketingové účely.

Na základe charakteru našich obchodných vzťahov môžeme prejaviť záujem spomenúť Vás ako referencie pri propagácii našich aktivít. V takýchto prípadoch Vás požiadame o predchádzajúci výslovný súhlas a zverejníme iba tie osobné údaje, na ktoré sa Váš súhlas bude vzťahovať.

Kedykoľvek nás môžete požiadať, aby sme Vás v súvislosti s našimi produktmi a službami nekontaktovali a aby sme Vaše osobné údaje na tento účel nezdieľali. Môžete tak urobiť tým, že sa na nás obrátite, alebo môžete prípadne zvoliť ponuku "zrušiť odber noviniek" v našich propagačných emailoch.

 

9. Uchovávanie a zabezpečenie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v papierových alebo elektronických zložkách. Zaviedli sme ich ochranu podľa požiadaviek zákona, aby nami uchovávané osobné údaje boli chránené pred zneužitím, zmenami alebo stratou a neoprávneným prístupom, úpravami, zverejnením. ISS využíva prostriedky technickej ochrany, ako je šifrovanie. Tie zahŕňajú celý rad systémov a prostriedkov zabezpečené komunikácie, rovnako ako bezpečné uloženie fyzických dokumentov. Prístup k Vašim osobným údajom je navyše obmedzený len na osoby týmto prístupom riadne poverené.

Vaše osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné pre účel, na ktorý spracovávame Vaše osobné údaje. Ak ste zákazníkom, obchodným zástupcom alebo dodávateľom, spravujeme Vaše osobné informácie vo všeobecnosti po dobu 36 mesiacov od našej poslednej interakcie s Vami.

Prijímame opatrenia v zmysle likvidácie alebo trvalé anonymizácie všetkých osobných údajov po tom, kedy je už ďalej nemožno používať v súlade s týmto Vyhlásením.

 

10. Ako získať prístup k vašim osobným údajom či ako je opraviť

Prijímame opatrenia, aby sme zabezpečili, že informácie o Vás, ktoré uchovávame, boli presné, aktuálne, úplné a relevantné v momente, kedy je používame alebo zdieľame. Mali by ste nás kontaktovať, kedykoľvek sa domnievate, že tieto údaje sú nepresné.

Ak máte otázky k tomuto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, alebo si želáte mať k vašim údajom prístup alebo je opraviť, môžete sa obrátiť na nášho Zamestnanca zodpovedného za ochranu osobných údajov za ochranu osobných údajov pre ochranu osobných údajov (Data Protection Officer):

  • písomne na ISS Facility Services spol. s r.o., Dúbravská cesta 1799/14, 841 04 Karlova Ves, Slovensko alebo

  • zaslaním emailu na dpo@sk.issworld.com

Požiadavka na udelenie prístupu vyžaduje priloženie celého zoznamu požadovaných osobných údajov ako aj primerané osobné informácie pre ISS, aby vás identifikovali a spracovali vašu žiadosť.

Vaša žiadosť o prístup k Vašim osobným údajom bude zdokumentovaná, rovnako ako podrobnosti tejto žiadosti a totožnosť zamestnanca ISS, ktorý prístup poskytol. Máte  právo odvolať svoj súhlas so spracovávaním Vašich osobných údajov v prípade, že spracovanie je založené na takomto súhlase.
Ak ste presvedčení, že údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nesprávne, zastarané, neúplné, irelevantné alebo zavádzajúce, máte právo požadovať ich opravu. Podnikneme príslušné kroky, ktorými zabezpečíme opravu týchto údajov, o vykonaní opravy Vás budeme informovať a informujeme všetkých ďalších príjemcov týchto údajov, ak sme povinní tak urobiť podľa predpisov o ochrane údajov.
Môžete tiež namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov alebo požiadať o obmedzenie nášho spracovania takýchto informácií. Okrem toho môžete v niektorých prípadoch požiadať aj o získanie kópie vašich osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte.

Môžu nastať okolnosti, kedy budeme nútení odmietnuť požiadavku na opravu údajov. V takýchto prípadoch môžete požadovať, aby bolo u daného údaje zaznamenané vyhlásenie, že tu bola vyžiadaná oprava.

Za prístup k Vašim osobným údajom alebo ich opravu Vám nebude účtovaný žiadny poplatok. Môžu vám byť účtované primerané náklady vynaložené na spracovanie a reakciu na Vašu žiadosť o prístup k údajom, vrátane obstarania fotokópií, dodanie písomných správ, administratívnych nákladov a poštovného.

 

11. Ako zareagujeme na vašu žiadosť

Budeme sa snažiť Vašu žiadosť potvrdiť  do 5 pracovných dní od jej doručenia. Urobíme, čo bude v našich silách, aby sme Vašu žiadosť spracovali a zareagovali na ňu do 20 pracovných dní. Pokiaľ Vám s Vašou žiadosťou nebudeme schopní pomôcť, dostanete od nás písomné vysvetlenie a podrobný opis ďalších krokov pre prípad, že by ste s našou odpoveďou neboli spokojní.

 

12. Chcete nás kontaktovať anonymne?

Môžete nás samozrejme kontaktovať anonymne. Ak však zvolíte možnosť nepreukáže svoju totožnosť, môže byť naša schopnosť poskytnúť vám naše služby obmedzená.

 

13. Môžete sa sťažovať na porušenie ochrany súkromia?

Ak máte sťažnosť vo vzťahu k porušeniu ochrany súkromia, obráťte sa, prosím na nášho Zamestnanca zodpovedného za ochranu osobných údajov (Data Protection Officer):

  • písomne na Zamestnanec zodpovedný za ochranu osobných údajov, ISS Facility Services spol. s r.o., Dúbravská cesta 1799/14, 841 04 Karlova Ves, Slovensko alebo

  • zaslaním emailu na dpo@sk.issworld.com

Urobíme, čo budeme môcť, aby sme vašu sťažnosť vyriešili čo najrýchlejšie. Pokiaľ s výsledkom nebudete spokojní, môžete sa s vašou sťažnosťou obrátiť na slovenský Úrad na ochranu osobných údajov:

  • pevná linka: +421 /2/ 3231 3214

  • email: statny.dozor@pdp.gov.sk

  • adresa: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07  Bratislava 2

    

14. Potrebujete ďalšie informácie?

Ďalšie informácie o ochrane súkromia všeobecne nájdete na stránkach slovenského Úradu na ochranu osobných údajov https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

15. Aktualizácia nášho Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo na občasnú revíziu či úpravu nášho Prehlásenie o ochrane osobných údajov a spôsobu, akým osobné údaje spracovávame. Vždy umiestnime aktuálne znenie Vyhlásenie na našom webe www.issworld.com. Všetky zrevidované podmienky vstupujú do platnosti k dátumu zverejnenia na webe.