Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Spoločenská zodpovednosť
Společenská zodpovednosť
Spoločnosť ISS bola založená v Kodani v roku 1901, od tej doby sa rozrástla a stala sa jednou z vedúcich spoločností poskytujúcich Facility služby na svete. ISS bola pôvodne skrátená verzia pre International Service System, ale dnes sa používa iba táto skratka.
Čítajte viac
Ľudia:
Pre nás, pre poskytovateľa služieb, sú ľudia srdcom nášho podnikania. Väčšina z viac ako 530.000 zamestnancov poskytuje služby v prvej línii, sú tým najcennejším zdrojom nášho podnikania.
Čítajte viac
Planéta
Naša politika ochrany životného prostredia je uvedená v Kódexe zásad a správania: ISS sa zaväzuje trvalo znižovať negatívny dopad svojich činností na životné prostredie.
Čítajte viac
Zisk
Riadenie udržateľného a ziskového podnikania je hlavným cieľom ISS. Snažíme sa upevňovať našu lokálnu trhovú pozíciu trvalým zlepšovaním efektivity prevádzky a posilňovaním prevádzkovej infraštruktúry, spolu so zdieľaním medzinárodných skúseností a implementovaním globálnej excellence na lokálnej úrovni.
Čítajte viac
Partneri
Poskytovanie služieb našim zákazníkom znamená, že zamestnanci ISS sa stanú súčasťou ich prevádzky, súčasťou každodenných hlavných činností v podnikaní zákazníka. To vyžaduje veľký stupeň dôvery a spolupráce medzi ISS a našimi zákazníkmi a zároveň medzi ISS a našimi dodávateľmi, zamestnancami. A to všetko je neoddeliteľnou súčasťou nášho spôsobu podnikania.
Čítajte viac
Náš prístup
k Spoločenskej zodpovednosti

Náš prístup
k Spoločenskej zodpovednosti

ISS vplýva na zamestnancov a zákazníkov tým, že poskytuje zamestnanie, školenia, bezpečné a zdravé pracovné prostredie v zariadeniach, kde poskytuje svoje služby.                                       

Kontakt
Kontakt

Branislav Hric
HS&E Manager CZ & SK

Tel. +420 602  652 985

Email. branislav.hric@cz.issworld.com

Správa o Spoločenskej zodpovednosti 2012
Správa o Spoločenskej zodpovednosti 2012

Správa o Spoločenskej zodpovednosti za rok 2012 predstavuje náš prístup k Spoločenskej zodpovednosti, k zákonom, k jednaniu s ľuďmi, k planéte, k zisku a k partnerom.

Prečítajte si našu správu o stave Spoločenskej zodpovednosti
Prečítajte si našu správu o stave Spoločenskej zodpovednosti