Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Oznámenia

Rozvojový program pre absolventov vysokých škôl

Ako po minulé roky, aj v roku 2018 sa ISS Česká a Slovenská republika zapojila do celosvetového programu zameraného na Absolventov vysokých škôl pod názvom ISS Management trainee program.

Náročný výberový proces znamenal pre takmer 50 absolventov z viac ako 15 krajín sveta štart budúcej kariéry práve v spoločnosti ISS. Program v trvaní 18 mesiacov je zameraný na získavanie vedomostí v oblasti Facility Managementu, teoretických aj praktických skúseností s vedením tímu a  spolu s pravidelným mentoringom zabezpečujúcim osobný rozvoj pripravuje Absolventov na riadiace pozície stredného manažmentu v spoločnosti ISS.

Absolventi sa zúčastňujú workshopov a tréningov spolu s Trainees z iných krajín, čo prináša zdieľanie informácií bez ohľadu na geografické hranice. Okrem toho strávia Trainees povinnú stáž v trvaní troch mesiacov v inej krajine Európy, príp. Ázie či U.S.

V súčasnosti máme v ISS Česká a Slovenská republika troch nových Absolventov, ktorí prechádzajú vzdelávacím programom, včítane osobného mentoringu zo strany členov top manažmentu spoločnosti. Program je ukončený certifikáciou v materskej spoločnosti v Kodani. Pre troch súčasných trainees je slávnostné ukončenie programu plánované na január 2020.  

V prípade záujmu o zapojenie sa do Management trainee programu kontaktujte People&Culture oddelenie spoločnosti, príp. posielajte mail na iss@sk.issworld.com.