Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Oznámenia

ISS úspešne prešla ISO re-certifikáciou

S potešením Vám oznamujeme, že spoločnosť ISS úspešne prešla re-certifikáciou ISO podľa noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013, ISO 50001:2012 a OHSAS 18001:2007 v Českej republike aj na Slovensku. V rámci pravidelného opakovaného auditu bolo certifikačnou spoločnosťou 3EC International, s. r. o. konštatované splnenie požiadaviek vyššie uvedených noriem a boli nám vystavené certifikáty pre nasledujúce trojročné obdobie.

 

Spoločnosť ISS vníma zavedený integrovaný manažérsky systém nie ako obyčajný certifikát, ale ako garanciu kvality a vysokého štandardu služieb pre našich zákazníkov. Je to jeden z významných nástrojov manažmentu spoločnosti, ktorý prispieva k naplneniu našej stratégie ‚,Byť najlepším poskytovateľom služieb na svete“. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli nevyužiť prechodné obdobie v plnom rozsahu a certifikovať sa podľa revidovaných noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 už tento rok. Od nových ISO noriem si sľubujeme predovšetkým:

 

  • Efektívnejšie fungovanie integrovaného manažérskeho systému – norma je teraz štruktúrovaná tak, aby bol systém manažmentu úplne v súlade so stratégiou organizácie a je vyváženejšie koncipovaná predovšetkým pre poskytovateľa služieb;

  • Manažment rizík a príležitostí – nový dôraz na analýzu rizík na všetkých úrovniach organizácie, na pochopenie požiadaviek zainteresovaných strán a väčší dôraz na zapojenie zamestnancov a leadership;

  • Vyšší stupeň integrácie – jednotná štruktúra všetkých ISO noriem (členenie do 10 kapitol) – zjednotenie prístupu a uľahčenie situácie spoločnostiam, ktoré majú integrovaných viac ISO štandardov do jedného;

  • Jasný signál pre našich obchodných partnerov – k nášmu integrovanému manažérskemu systému pristupujeme aktívne a inovatívne.