Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Oznámenia

Budúcnosť managementu služieb a ako sa prispôsobiť rýchlym zmenám

Piata a posledná kniha zo série ISS vízia FM 2020, vydaná v spolupráci ISS a dánskeho inštitútu CIFS (Copenhagen Institute for Future Studies), sa zaoberá trendmi a hlavnými faktormi , ktoré spôsobujú revolúciu v manažmente služieb, ktorá predstavuje jednu z kľúčových výhod pre väčšinu organizácií. V knihe nájdete model na rozvoj systému dodávania služieb a zamestnancov zameraných nielen na vysokú kvalitu služieb a pozitívne skúsenosti príjemcu služieb, ale aj na vytváranie takej servisnej kultúry, ktorá buduje excelenciu služieb.

Konzistentné dodávanie kvalitných služieb bude stále ťažšie s tým, ako sa trhy viac a viac prepájajú. Jednotlivé odvetvia sa zbližujú, a koneční užívatelia, spolu s ľuďmi, ktorí im služby poskytujú, sa musia prispôsobiť novému, integrovanejšiemu pracovnému prostrediu. Na základe týchto zmien vznikajú nové požiadavky na koncept služieb, ich organizovanie a dodávanie, a to predovšetkým vo facility manažmente a v korporátnych nehnuteľnostiach (CRE-Corporate Real Estate).

Peter Ankerstjerne, riaditeľ ISS Group marketingu, povedal:

Veľa dobrých starých princípov týkajúcich sa manažmentu služieb v rámci motivácie, školení a rozvoja zamestnancov stále platí a platiť bude. Viac-menej vďaka nášmu výskumu sme zistili, že v budúcnosti sa budeme stále častejšie stretávať so zvýšeným záujmom konečných spotrebiteľov o väčšie využívanie moderných technológií, špecifických služieb na vyžiadanie, a ich nové a rýchlo sa meniace štandardy práce.

Výskum bol uskutočnený inštitútom CIFS a spoločnosťou ISS. Skladá sa z meta-štúdií trendov, ktoré formujú budúcnosť managementu  služieb s konkrétnym zameraním na facility manažment (FM). Prieskumu sa zúčastnilo 1.495 FM expertov a servisných profesionálov z organizácií ISS, CIFS a IFMA a CoreNet Global. Súčasťou prieskumu boli aj workshopy s 12 odborníkmi FM z radov klientov a expertov v obore konceptu služieb, technológií a facility manažmentu.

Záverom tohto výskumu je to, že budúci facility manažér bude predovšetkým manažérom skúseností a zmien u príjemcov služieb, a úspešní poskytovatelia FM služieb budú tí, ktorí budú odborníci na manažment služieb a zároveň budú pomáhať vytvárať také pracovné prostredie, v ktorom budú môcť ľudia maximálne zdieľať svoje skúsenosti. Kvôli tomu bude treba, aby poskytovatelia služieb neustále hľadali inovatívne riešenia, aby budovali silné partnerstvá s klientami, ktoré budú predstavovať súčasť ich zamerania na rozvoj jasne definovaných servisných stratégií, založených na neustále rastúcich potrebách koncových príjemcov služieb.

ISS vízia 2020: Budúcnosť manažmentu služieb je piatou a poslednou knihou v sérii ISS vízia FM 2020. Rozširuje radu štyroch predchádzajúcich štúdií: I. ISS vízia 2020: Možný vývoj globálneho facility managementu (2011), II. Nové spôsoby práce: Pracovné prostredie budúcnosti (2013), III. Budúcnosť outsourcingu vo verejnom sektore (2014) a IV. Budúcnosť outsourcingu a perspektívy facility managementu (2016).

Knihu si môžete stiahnuť v anglickom jazyku po kliknutí na odkaz nižšie:

http://www.publications.issworld.com/ISS/External/issworld/White_papers/ISS2020VisionTheFutureofServiceManagement/