Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Oznámenia

ISS Česká republika a Slovensko predáva svoje PEST Control aktivity

ISS Česká Republika a ISS Slovensko predali Pest Control, divíziu zameranú na hubenie škodcov lokálnemu fondu súkromného kapitálu UPTOWN, tým tak nadviazala na strategické rozhodnutie vedenia ISS Group ďalej nerozvíjať aktivity v oblasti Root Based Services a sústrediť sa na strategické aktivity v oblasti integrovaných facility riešení, kľúčové aktivity ako je technická správa budov, upratovacie služby a ďalší pravidelný portfóliový business, do ktorého bude ISS ďalej investovať  a ďalej ho rozvíjať.

ISS Group rozhodla o svojom budúcom smerovaní v poskytovaných službách vlastnými silami, medzi ktoré už hubenie škodcov patriť nebude. Z toho dôvodu hľadala ISS Česká republika a ISS Slovensko najvhodnejšieho investora.

Zaisťovanie tejto služby na kontraktoch v Českej republike a na Slovensku bude pre ISS zabezpečovať spoločnosť PESTISS vlastnená spoločnosťou UPTOWN, rovnako tak, ako sa PESTISS bude podieľať na dodávkach tejto služby na nových kontraktoch integrovaných facility služieb ISS. Medzi oboma spoločnosťami je uzatvorená partnerská zmluva, ktorá túto spoluprácu jasne definuje.

Jan Boháček, CEO Česká republika a Slovensko, povedal:

„Služba hubenia škodcov nám umožňovala iba limitované možnosti rozvoja našej spoločnosti do ďalších služieb a ich dodanie formou IFS. Veríme, že noví vlastníci majú aj vďaka spojeniu unikátnych skúseností lepšiu pozíciu pre rozvoj tejto služby ako celku, vďaka užšej špecializácii a plánovaným investíciám v oblasti hubenia škodcov v Českej republike a na Slovensku. Táto transakcia nám umožní viac sa sústrediť na rozvoj ISS strategických facility služieb a integrovaných riešení.“

Michal Pavel, Partner UPTOWN, k transakcii dodáva:

„Nákup českej a slovenskej divízie Pest Control od ISS, svetovej jednotky v oblasti facility managementu, zapadá do našej dlhodobej investičnej stratégie identifikácie niche produktov a služieb na lokálnom česko – slovenskom trhu, ktorý je vďaka fragmentácii v tejto oblasti pripravený na postupnú konsolidáciu. Oceňujeme široké a stabilné portfólio zákazníkov oboch divízií a odbornosť ich zamestnancov na čele so skúseným manažérom Ivanom Urminským. Pod novú značku PESTISS vstupujeme na trh s možnosťou zaujímavého ako organického, tak aj zmieňovaného akvizičného rastu.

ISS: založená v Kodani v roku 1901, dnes svetový líder v oblasti facility služieb a integrovaných facility riešení. ISS ponúka širokú škálu služieb v oblastiach: upratovacie služby, podporné služby, bezpečnostné služby, cateringové služby, technická správa budov a energetický management.                   ISS Group dosahuje príjem okolo 10 miliárd EUR, pôsobí vo viac než 70 krajinách a zamestnáva viac než 500.000 ľudí globálne, z toho 8.000 ľudí v Českej republike a na Slovensku.

UPTOWN: lokálny fond súkromného kapitálu, založený v Prahe v roku 2004, zameriavajúci sa na investície súkromného kapitálu do malých a stredných, výrobných a obchodných firiem v Českej republike a na Slovensku, a súborov medzivojnových rezidenčných realít v Prahe a v Londýne. Na transakcii sa podieľali poradcovia z Datys Finance a Datys Legal a financujúcou bankou sa stala Equa bank.

Poradcovia: na transakcii sa spoločne s UPTOWN podieľali poradcovia z Datys Finance a Datys Legal a financujúcou bankou sa stala Equa bank, Patria Finance asistovala ISS Česká republika a ISS Slovensko.