Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Oznámenia

ISS Česká republika a Slovensko poskytují služby facility managementu pre Novartis

Víťazstvom v globálnom výberovom konaní na poskytovateľa služieb facility managementu dodáva ISS FM služby firme Novartis už od roku 2013 pre región DACHS (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko a Slovinsko), a to na základe úspešného tendra prebiehajúceho v priebehu roku 2012. V roku 2014 sa ku kontraktu pripojilo Grécko. Rozšírenie na región strednej a východnej Európy, Ruska a Turecka prebieha v tejto dobe.

ISS Česká republika a Slovensko zabezpečují pre Novartis upratovacie služby, recepčné služby, FM riadenie/koordináciu. V Českej republike je to v sídle spoločnosti v Prahe 4 na základe zmluvy uzatvorenej od 1.1.2016 na 5 rokov. Od 1.3.2016 sme rozšírili upratovacie a recepčné služby o ďalšie priestory. Ďalší rozvoj služieb očakávame v druhej polovici roku 2016. Na Slovensku je to v budove Novartisu na Galvaniho ulici. Služby upratovacie, vrátane starostlivosti o kvety a rohože tu poskytujeme od 1.1.2016 na päť rokov.

Ján Boháček, generálny riaditeľ ISS Česká republika a Slovensko, povedal:

Zákaznícky segment farmaceutického priemyslu, kam patrí Novartis, je jedným z našich prioritných zákazníckych segmentov. Tento nový kontrakt služieb facility managementu je vzorom ISS Value Proposition v ochrane značky klienta, v ochrane a starostlivosti o zdravie a bezpečnosť vlastných zamestnancov a zamestnancov klienta, ale aj v ochrane majetku klienta. Napĺňa poslanie ISS tým, že zaručuje dodanie konzistentnej služby v garantovanej excelencii, zabezpečovanou lokálnou kompetenciou a skúsenosťou zamestnancov, ale aj inováciami služieb a tiež nastavením jednotlivých SLAs a KPIs. Sme naozaj veľmi hrdí, že môžeme byť partnerom v businesse práve firmy Novartis.

Novartis

Novartis je jedna z najväčších a najuznávanejších medzinárodných farmaceutických spoločností zameraných na výskum a vývoj inovatívnych produktov. Poslaním spoločnosti Novartis je prinášať hodnoty pacientom a zákazníkom prostredníctvom inovatívnych, vysoko kvalitných výrobkov, ktoré udržujú alebo zlepšujú zdravie pacientov. V súčasnej dobe patrí spoločnosť Novartis medzi svetových producentov, ako v inovatívnej oblasti, tak aj v oblasti genetickej liečby, vakcín (očkovacích látok) a voľno predajných liekov. Meno spoločnosti je odvodené z latinského ‚Novae Artes‘ – nové schopnosti. Názov symbolizuje odhodlanie firmy sústrediť sa na výskum a vývoj tak, aby mohli širokej verejnosti prinášať stále nové lieky. V Českej republike má spoločnosť Novartis 290 zamestnancov.