Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Oznámenia

ISS Facility Services s.r.o. certifikovaná v Čechách a na Slovensku v systéme managementu hospodárenia s energiou ČSN EN ISO 50001

Neoddeliteľnou súčasťou dodávok integrovaných služieb facility managementu spoločnosti ISS Facility Services v  Čechách i na Slovensku sú služby spojené s úsporným zaobchádzaním s  energiami, ako jedným z  podstatných faktorov podporujúcich úspešnosť kľúčového podnikania našich zákazníkov.

Náš dlhodobý a systematický prístup k efektívnemu hospodáreniu s energiou sme    6. júna 2016 spečatili certifikáciou ISS Facility Services s.r.o. podľa ČSN EN ISO 50001 Systém managementu hospodárenia s  energiou od spoločnosti 3 EC International.

Rozsah certifikácie :

  • riadenie spotreby energií inštalovaných technických zariadení, na ktorých sú poskytované služby facility managementu,

  • riadenie spotreby energií v prevádzkových a prenajatých priestoroch,

  • monitorovanie a poskytovanie informácií k efektívnemu riadeniu spotreby energií prevádzkovaných zariadení zákazníka

potvrdzuje zodpovedný prístup ISS Facility Services v oblasti hospodárenia s energiou počnúc pôsobením vo vlastných, či prenajatých objektoch, prenesený zákonite na jednotlivých zákazníkov a  výkon služieb, či prevádzkovanie ich objektov a inštalovaných technológií.

Ďalšie systematické znižovanie energetickej náročnosti objektov a technológií zákazníkov je tak podporené zavedenými systémami a procesmi, pravidelným monitorovaním a analýzou zhromaždených dát, v prípade odchýlok od definovaného stavu vykonávaním korektívnych opatrení, informovaním zákazníkov.

Nad rámec už dlhodobo a štandardne dodávaných, zákazníkmi vyhľadávaných  služieb, ako je vykonávanie technicko-energetických prevádzkových auditov a posudzovanie objektov a technológií, energetických auditov podľa legislatívnych požiadaviek, ďalej rozširujeme svoju činnosť v oblasti managementu hospodárenia s energiou o energetický monitoring a dispečing, prípravu klienta po odbornej, procesnej a systémovej stránke pre ISO 50001 vlastnou certifikáciou.

Certifikácia podľa ISO 50001 tak nie je len ďalším prírastkom k už existujúcim ISO certifikáciám, ale je to ďalší krok pre znižovanie nákladov interných a predovšetkým zákazníkov, znižovanie dopadov na životné prostredie a doklad image spoločensky zodpovednej organizácie, ktorej jednoznačným cieľom je dlhodobo a systematicky pracovať v oblasti energetického managementu svojich zákazníkov.

sk