Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Naše služby

riesenie na mieru

 

Riešenie služieb na mieru, poskytované so silou ľudského prístupu    

Vďaka koordinácii a excelencii rozličných pracovných činností, silným procesom v riadení ľudí a integrovaným systémom dodania služby; je spoločnosť ISS prínosom pre svojich zákazníkov a umožňuje im, aby sa vďaka plnému využitiu potenciálu outsourcingu, mohli zamerať na ich hlavné činnosti.

Čo ponúkame

Máme viac ako storočné skúsenosti z viac ako 50 krajín po celom svete. A rôzne firmy majú všade vo svete rôzne potreby – tento princíp samozrejme platí tiež pre facility management. Niektoré firmy chcú mimo svoju hlavnú činnosť riešenie všetkých ostatných činností subdodávateľsky, iné majú menšie nároky.
Spoločnosť ISS dodáva celú škálu samostatne vykonávaných služieb, ktoré možno rôznym spôsobom kombinovať podľa požiadaviek zákazníka. Vytváranie flexibilných transparentných a individuálnych riešení facility managementu na základe vnímavého dialógu so zákazníkom je kľúčové k tomu, aby sme nastavili služby podľa potrieb danej organizácie.

Výhody spolupráce so spoločnosťou ISS

Prístup spoločnosti ISS k facility managementu spája všetky služby dodávané zákazníkovi do jediného riešenia. Vďaka združovaniu služieb sme schopní znížiť nadmerný počet pracovníkov a umožniť efektívnejšie využívanie prostriedkov.
Napríklad kombináciou služieb na pracovisku s občasnými službami mimo pracoviska možno optimalizovať efektivitu (napr. kontrola energetickej spotreby alebo jednotlivé služby ako catering, plánovaná údržba či bezpečnostné úpravy).  Harmónia vychádza z našej schopnosti integrácie služieb a optimalizácie dodávaných systémov.
Schopnosť integrácie a samostatného dodávania služieb, tj. dodávanie služieb vlastnými zamestnancami, je základom pre poskytovanie cenovo výhodných pracovných postupov a vysokej kvality služieb.  Pre zákazníka to znamená efektivitu vynaložených nákladov vo firme a dodržanie zmluvy o garantovanej úrovni služieb podľa zákazníkových požiadaviek. ISS využíva pre riešenie facility managementu integrovaný model, kedy sú služby dodávané ako komplexné riešenie zahrňujúce pracovníkov, postupy a systémy.
 U medzinárodných zmlúv potom koordinujeme tento prístup s ISS Group, aby sme pre jedného klienta dosiahli optimálne, porovnateľné výsledky vo všetkých krajinách jeho pôsobenia.  Spolupráca so spoločnosťou ISS znamená úpravu subdodávateľského systému na jediný kontaktný bod – jediný poskytovateľ služieb sa postará o všetko potrebné.