Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Naše služby

Security

Strážne služby

Ochrana osôb je našou prioritou

Naše bezpečnostné služby sú zamerané na ochranu osôb a majetku tak, aby sa naši zákazníci mohli cítiť bezpečne. Vďaka kvalitnému managementu, kontrole kvality, plánovaniu, školeniam a striktnému dodržiavaniu legislatívy sme schopní naplniť očakávania našich zákazníkov. Spoločnosť ISS poskytuje spoľahlivé a profesionálne bezpečnostné služby s osobným ľudským prístupom.

Čo ponúkame

Máme viac ako storočné skúsenosti z viac ako 50 krajín po celom svete. Ponúkame celý rad bezpečnostných služieb, ktoré zahrňujú služby poskytované na jednom pracovisku, na niekoľkých pracoviskách v rôznych regiónoch, ale vďaka medzinárodnému pôsobeniu i na pracoviskách umiestnených vo viacerých krajinách.
Našim cieľom je predísť potenciálnym hrozbám a ochrániť pred nežiaducim konaním v oblastiach, ktoré máme za úlohu chrániť. Spolupracujeme veľmi úzko so zákazníkom, a preto ponúkame flexibilné riešenie šité na mieru, spoľahlivé a trvalo vysoké kvalitné bezpečnostné služby. Staráme sa o to, aby mal zákazník pokryté všetky pracoviská a aby mal k dispozícii všetky bezpečnostné riešenia k maximálnemu zníženiu rizík.

Integrované riešenia

Ponúkame tiež celý rad iných služieb, ako sú upratovacie služby, podporné služby, údržba budov, stravovacie služby a facility management. Tieto služby sú dodávané buď jednotlivo alebo ako integrované riešenia. Integrované riešenia predstavujú balíček, ktorý kombinuje všetky typy služieb do jediného riešenia, kedy jedna oblasť služieb podporuje inú, a je tak zaistená efektivita, optimálne poskytovanie služieb a jeden kontakt pre zákazníka. Napríklad recepčné služby možno jednoducho kombinovať s bezpečnostnými službami, kedy zamestnanec plynule prejde z role recepčného do role strážnika.
Z pohľadu zákazníka tak vďaka integrovaniu služieb prinášame zvýšenú efektivitu nákladov vynaložených organizáciou a zároveň dodržujeme zmluvu o garantovanej úrovni služieb podľa požiadaviek zákazníka. Vďaka dlhoročným prevádzkovým skúsenostiam a schopnosti zaistiť kľúčové oblasti oblasti facility služieb, sa ISS stala jedinečnou a výnimočnou spoločnosťou, globálnym a lokálnym lídrom vo svojom obore.