Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Naše služby

energy

Energetický manažment

Každá spoločnosť má záujem mať svoju energetiku pod kontrolou a to hlavne z dôvodu zníženia svojich nákladov, zníženia emisií oxidu uhličitého, zlepšenia ich vnímania v očiach verejnosti alebo zníženie dopadov na životné prostredie.
V ISS sme pripravení s Vami úzko spolupracovať na vývoji a následnej implementácii tých najlepších riešení do vašich pracovných procesov.
Prevezmeme zodpovednosť za spotreby energií vo vašich budovách. Budeme analyzovať všetky oblasti vo vašom podnikaní a na základe výsledkov vytvoríme integrované riešenie na mieru, ktoré bude zahrňovať všetky aspekty využívania energií. Vďaka našim skúsenostiam z práce s podnikmi všetkých typov a veľkostí, máme množstvo riadiacich a technologických možností, ako zlepšiť účinnosť u mnohých typov budov. Akonáhle na mieste nájdeme riešenie, ktoré by prinieslo zníženie vašich nákladov, tak vám ho pomôžeme kompletne implementovať vrátane vybavenie všetkých súvisiacich legislatívnych úkonov.

Dodanie najlepších riešení :

Sme schopní vám dodať mnoho služieb, ktoré optimalizujú energetický management vo vašej spoločnosti, ako napríklad:
• Štúdia energetických úspor je zameraná na komplexné hodnotenie energetického hospodárstva zákazníka, vyhľadanie potenciálu možných úspor vrátane ekonomického vyhodnotenia a nájdenia optimálnej úspornej varianty.
• Energetický audit
• Energetický posudok
• Posúdenie zámeru
• Naše firma Vám vypracuje preukaz energetickej náročnosti budov. Preukaz informuje o celkovej energetickej spotrebe budovy (údaje v KWh/m2 za rok). V celkovej spotrebe je zahrnutá nielen spotreba energie na vykurovanie objektu (podľa čoho boli budovy hodnotené doteraz), ale i za chladenie, prípravu teplej vody, vzduchotechniku, osvetlenie a prevádzku zariadení zaisťujúcich chod jednotlivých systémov.

• Analýza sietí analyzátorom elspec g3500

Prístrojom Elspec G3500 je možné vykonávať analýzu najmä v týchto oblastiach:

     Priebehy činných a jalových prúdov napätia a výkonov v reálnom čase
     Meranie fázorov
     Meranie rušivých harmonických kmitočtov
     Napäťová asymetria, poklesy a prekmity meraných veličín
     Flickering
     Stabilita siete
     Kvalita kompenzácie účinku

• Prieskum termokamerou

- Kontrola rozvádzačov a rozvodov bez nutnosti odstávky prevádzky (možnosť zníženia poistného na prevádzkové riziká, predchádzanie závažným poruchám a hmotným škodám)
- Kontrola zateplenia a úniku tepla z fasád a okien 
• Inšpekcia klimatizačných systémov
• Kontrola kotlov a vnútorných rozvodov tepelnej energie
• Optimálne nastavenie technického zariadenia budov (VZT, Klima, MaR, atď.), zregulovanie systému