Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Naše služby

property

Technická správa budov

Zabezpečenie hodnoty majetku

Príjemne a dobre udržiavané budovy a okolité prostredie sú dôležité prvky určujúce hodnotu majetku. Vlastníctvo budovy vyžaduje rozhodovanie ohľadom časového horizontu pre investície s cieľom, aby sa predišlo zhoršovaniu stavu, poruchám a poškodeniu. Spoločnosť ISS poskytuje záruku bezpečnosti a zvyšuje hodnotu zákazníkovho majetku bez ohľadu na investičný horizont.

Čo ponúkame

Máme viac ako storočné skúsenosti z viac ako 50 krajín po celom svete. Naše služby možno kombinovať rôznymi spôsobmi buď výberom jednotlivých služieb, alebo ako kompletné riešenie zamerané na optimalizáciu nákladov, efektivitu a systémové plánovanie.
Vytvárame flexibilné, transparentné a individuálne riešenia na základe vnímavého dialógu so zákazníkom, čím umožňujeme nastavenie služieb podľa meniacich sa potrieb zákazníka. Fungujeme v úlohe poradcu, konzultanta a radcu a umožňujeme neustále vylepšenia. Poskytujeme našim zákazníkom bohatú a rozširujúcu sa ponuku preventívnych služieb údržby. Našim cieľom je zachovávať hodnotu majetku optimalizáciou dodávaných služieb.

Integrované riešenia

Ponúkame tiež celý rad iných služieb, ako sú upratovacie služby, bezpečnostné služby, podporné služby, stravovacie služby a facility management. Tieto služby sú dodávané buď jednotlivo alebo ako integrované riešenia. Integrované riešenia predstavujú balíček, ktorý kombinuje všetky typy služieb do jediného riešenia, kedy jedna oblasť služieb podporuje inú, a je tak zaistená efektivita, optimálne poskytovanie služieb a jeden kontakt pre zákazníka. Napríklad recepčné služby možno jednoducho kombinovať s bezpečnostnými službami, kedy zamestnanec plynule prejde z role recepčného do role strážnika.
Z pohľadu zákazníka tak vďaka integrovaniu služieb prinášame zvýšenú efektivitu nákladov vynaložených organizáciou a zároveň dodržujeme zmluvu o garantovanej úrovni služieb podľa požiadaviek zákazníka. Vďaka dlhoročným prevádzkovým skúsenostiam a schopnosti zaistiť kľúčové oblasti oblasti facility služieb, sa ISS stala jedinečnou a výnimočnou spoločnosťou, globálnym a lokálnym lídrom vo svojom obore.