Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Dodávanie služieb

Špecifikácia vstupu vs. výstupu

input output

V minulosti bol model dodávania jednej služby založený na špecifikácii vstupu, v ktorej poskytovateľ v podstate dodáva vopred stanovené zdroje v rámci určeného časového limitu a za dohodnutú cenu. V súčasnosti je na väčšine trhov poskytovanie služieb založené na špecifikácii výstupu, kde sa dôraz kladie na riadenie hospodárnosti pomocou analýzy služieb, zdieľania znalostí a štandardov.

V prostredí služieb vychádzajúcich zo špecifikácie výstupu sa ISS pýta svojich klientov na ich potreby a aký výsledok očakávajú vo vzťahu k úrovni služieb, kvalite a množstvu. Na tomto základe potom pre každého jednotlivého klienta navrhujeme to najvhodnejšie riešenie. Inými slovami – zameriavame sa na výsledok služieb (na výstup), nie na počet zamestnancov a hodín (vstupy). Práca na servisných zmluvách daných špecifikáciou výstupov skôr než špecifikáciou vstupov nám umožňuje získať pohľad „zvonka“ a vytvárať omnoho pružnejšie, úspornejšie a hodnotu pridávajúce riešenie prínosné pre klienta.