Prosím, zvoľte región  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Dodávanie služieb

Dodanie jednej služby

Single service úvod

ISS sa zameriava na poskytovanie služieb v šiestich oblastiach: Facility Management, Upratovacie služby, Strážne služby, Technická správa budov, Stravovacie služby a Podporné služby.

S našimi skúsenosťami a obetavými tímami odborníkov na plánovanie, riadenie prechodu firmy na nový spôsob dodávky služieb a manažérmi prevádzky vytvoríme detailný plán celého procesu vrátane hladkej transformácie zmluvných vzťahov – vždy v úzkej spolupráci s klientom. Konáme tak, aby sme si boli istí, že zahájenie novej spolupráce a prevádzky podľa nových dohôd sa riadi osvedčenými best practice za spoluúčasti všetkých zainteresovaných strán, aby sa minimalizovali riziká a vylúčilo narušenie aktivít klienta.             

Vo všetkých oblastiach našich služieb sa zameriavame na efektivitu a kvalitu. Model ISS založený n a využití vlastných síl znamená, že všetci zamestnanci sú zamestnaní a riadení ISS, a teda reprezentujú naše hodnoty, kvality a kódexy správania. Okrem toho investujeme do úvodného i ďalšieho priebežného školenia našich zamestnancov a do bezpečnej aplikácie osvedčených metód a nástrojov. Tak môžeme získané znalosti využiť bez ohľadu na hranice a poskytovať služby rovnako vysokej úrovne naprieč mnohými lokalitami.

Prínosom pre klienta je, že naše služby dodávame dôsledne a profesionálne. Základom pre dodávanie jednej služby je náš program excelencia služieb, ktorý stavia na best practice zhromaždených od viac ako 50.000 klientov vo viac ako päťdesiatich krajinách. To nám umožňuje zrovnávať náš výkon naprieč priemyselnými odvetviami a regiónmi, aby sme sa mohli pružne prispôsobovať meniacim sa potrebám klienta.

Viac o odvetviach, kde poskytujeme naše služby, si prosím prečítajte tu.